Vijesti / Društvo
Društvo
U IME SVIH Posavec poslao otvoreno pismo državnim tijelima: 'Građani žele samo pravo i pravdu!'
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

NE OSJEĆAJU SE SIGURNIMA

U IME SVIH Posavec poslao otvoreno pismo državnim tijelima: 'Građani žele samo pravo i pravdu!'

- Posljednjih dana mnoge informativne emisije prenose vijest o teroru u Međimurju prikazujući svjedočanstva mahom starijih osoba o gotovo svakodnevnim krađama iz kuća i dvorišta - navodi Posavec u otvorenom pismu

Međimurski župan Matija Posavec poslao je otvoreno pismo predsjedniku Hrvatskog sabora, Vlade, predsjednici Hrvatske, resornim ministrima i saborskim zastupnicima iz III. izborne jedinice, u kojem upozorava na problem nesigurnosti velikog broja građana.   
"Obraćam Vam se kao župan i stanovnik Međimurske županije, građanin i državljanin Republike Hrvatske. Istupam javno u ime velikog dijela svojih sugrađana koji se već dulje vrijeme ne osjećaju sigurnima na ulicama, pa čak ni u svojim domovima. Posljednjih dana mnoge informativne emisije prenose vijest o teroru u Međimurju prikazujući svjedočanstva mahom starijih osoba o gotovo svakodnevnim krađama iz kuća i dvorišta. Ustav Republike Hrvatske dom definira nepovredivim. Nadalje, taj temeljni akt Republike Hrvatske svakom jamči štovanje i pravnu zaštitu njegova osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti. Moji sugrađani, svjedoci, često i napadnuti, ne osjećaju ni nepovredivost doma ni zaštitu obiteljskog života. Počinitelji su otkriveni – maloljetnici, ponavljači ovakvih djela. Kao što znate, Međimurska županija je županija u kojoj živi gotovo 30 posto svih pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Socioekonomski položaj uzrokovan je niskom razinom obrazovanja, visokom stopom nezaposlenosti, negativnim obrascima funkcioniranja unutar zajednice, nerazumijevanjem velikih sustava poput mirovinskog ili zdravstvenog, nedovoljno razvijene svijesti o važnosti obrazovanja, ovisnosti o socijalnim naknadama. Isprepleteni i međusobno uzročno-posljedično povezani, ovi negativni faktori stvaraju zatvoreni krug socijalne isključenosti iz kojeg Romi ne mogu izaći bez podrške. A oni maloljetnici, pripadnici su romske nacionalne manjine. Maloljetnici koji bi trebali biti u školama. Jer osnovno je obrazovanje obvezatno. Djeca koju su roditelji dužni odgajati, uzdržavati i školovati. Čija je odgovornost osigurati pravo djetetu na potpun i skladan razvoj osobnosti. To su prava koja djeci jamči Ustav Republike Hrvatske.

Istovremeno, obvezuje roditelje na odgovornost, ali i sebe, državu, koja osobitu skrb posvećuje maloljetnicima bez roditelja i onima za koje ne brinu roditelji. U želji za rješavanjem problema, u nekoliko smo navrata apelirali na nadležna ministarstva, ukazujući na probleme poput kontinuiranog narušavanja javnog reda i mira bučenjem, rafalnim pucnjevima, divljom vožnjom, pijančevanjem na javnom mjestu, nasiljem prema većinskom stanovništvu, ali i unutar samih romskih zajednica, lihvarenja, nenamjenskog trošenja socijalnih naknada, ilegalne gradnje, zanemarivanja djece, ispadanja iz obrazovnog sustava prije njegova završetka, ovisnosti o drogama, maloljetničkih trudnoća. Sve navedeno posljedica je ignoriranja naših apela, nedostatne podrške države, prebacivanja odgovornosti s nacionalne na lokalnu razinu, nedostatka komunikacije i suradnje.

Izostanak koordinirane suradnje tijela zaduženih za provedbu mjera i aktivnosti s ciljem socijalnog uključivanja Roma, uvelike je utjecao trenutno stanje. Ustavom i postojećim socijalnim zakonima slabim, nemoćnima i drugim, zbog nezaposlenosti ili nesposobnosti za rad, nezbrinutim osobama država osigurava pravo na pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba. Nebrojeno mnogo puta ukazivali smo na neučinkovitost sustava socijalne skrbi, osobito u vidu nenamjenskog korištenja socijalnih naknada, ali i u zbrinjavanju zanemarene  djece. Postojeće mjere i sankcije ili nisu učinkovite ili se ne provode.

Na potrebu za poboljšanje pravosudnog sustava ukazuje i činjenica da ne postoje adekvatna rješenja za maloljetnike koji opetovano čine kaznena djela. Unatoč tome što je većina romskih naselja legalizirana, u njima se i dalje nelegalno gradi. Lokalna zajednica sama ne može podnijeti troškove legalizacije, a država nema adekvatnu strategiju stambenog zbrinjavanja. Prepuštena sama sebi, romska naselja sa zapuštenom I zlostavljanom djecom, stvaraju nove generacije delinkvenata.

Međimurska županija i jedinice lokalne samouprave poštovale su Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020., te su provodile mjere koje im je dodijelila država, a sve s ciljem stvaranja kvalitetnog suživota. Povlačimo sredstva Europske unije kako bismo djeci romske nacionalne manjine stvorili bolje uvjete u obrazovanju pri čemu im se osigurava prijevoz do predškole, produženi boravak, besplatan školski obrok, dok jedinice lokalne samouprave sufinanciraju udio u integriranom predškolskom sustavu. Europskim sredstvima osiguravamo bolje uvjete u zdravstvenoj zaštiti. Iz svojih proračuna potporu pružamo vijećima romske nacionalne manjine, na što nas obvezuje Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina. Prepoznavši potrebu za kontinuiranim i sustavnim radom, u Međimurskoj županiji ustrojen je Odsjek za socijalnu skrb i nacionalne manjine čija je zadaća provoditi aktivnosti koje će doprinijeti poboljšanju položaja romske nacionalne manjine. Ustavom se Republika Hrvatska oblikuje i razvija kao država u kojoj se jamče i osiguravaju ravnopravnost te svatko u Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Upravo je Međimurje prepoznato kao izrazito tolerantna sredina čiji su stanovnici imali razumijevanja, usprkos svim prije spomenutim problemima. Kao jedne od najviših vrednota ustavnog poretka navode se jednakost, nacionalna ravnopravnost, socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, vladavina prava. No, učestali napadi na starije i nemoćne, koje i Ustav prepoznaje kao one koje su dužni štititi svi, izazivaju nezadovoljstvo i nepovjerenje u vladavinu prava i jednakost, a strpljenja i razumijevanja sve je manje.

Ponovno upućujemo apel, Vama, tijelima koja donose odluke, da sa svim instrumentima pravne države uđete u romska naselja. I ranije smo predlagali moguća rješenja, aktivnosti i mjere koje mogu doprinijeti stvaranju kvalitetnog suživota čiji je temelj poštivanje zakona, izvršavanje obveza i uživanje prava. Ključ u rješavanju navedenih problema leži u aktivnom uključivanju države. Ustav Republike Hrvatske navodi da su pred zakonom svi jednaki. Pokažite to mojim napadnutim sugrađanima i sugrađankama, onima najranjivijima koji ovu zajednicu čine tolerantnom i humanom, zaštitite one koje štiti sam Ustav RH.

Poštovani, da stanovnici Međimurske županije nisu tolerantni, pripadnici nacionalnih manjina ne bi živjeli ovdje toliko dugo. Ako se očekuje da ih većinsko stanovništvo prihvati, uređena bi država trebala omogućiti mehanizme da se to ostvari – uvođenje video nadzora, sankcioniranje nenamjenskog trošenja javnog novca, sprječavanje bespravne gradnje, obvezno pohađanje škole, zaštita djece, kažnjavanje prijestupnika koji svojim postupcima ugrožavaju sigurnost čitave zajednice. Naši građani žele samo to. Pravo i pravdu!“, ističe župan Posavec.

Najnovije

Reci što misliš!

Najgledaniji video

Vezani članci