Vijesti / Životni stil
Životni stil
Koliko će nas koštati izrada osobne i putovnice od 1. siječnja 2023. u eurima?
Davor Puklavec/Pixsell

od nove godine

Koliko će nas koštati izrada osobne i putovnice od 1. siječnja 2023. u eurima?

U prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja 2023. (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i kuna i euro u gotovini.

Ulazimo u eurozonu od 1. siječnja 2023. godine. Za vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u kunama i eurima, u razdoblju od 5. rujna do 31. prosinca 2022. godine plaćanje se obavlja isključivo u kunama što je do 31. prosinca službena valuta Hrvatske.

Od 1. siječnja 2023. euro postaje službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima. Iznimno, podsjetimo, u prva dva tjedna od uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), radi lakše prilagodbe, za plaćanje će se moći koristiti i kuna i euro u gotovini.

S obzirom da će neki morati izvaditi novu osobnu ili putovnicu, ovdje možete pronaći cijene u eurima. 

Elektronička osobna iskaznica u redovnom postupku izdaje se u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a cijena eOI koje sadrže jedan ili dva certifikata je 100 kuna -13,27 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), dok je cijena eOI koje se izdaju osobama s navršenih 70 godina koje ne sadrže certifikate je 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), stoji u objavi na e-građani.

Nadalje, elektronička osobna iskaznica u ubrzanom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od 10 dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 195 kuna - 25,88 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), dok je elektronička osobna iskaznica u žurnom postupku za sve podnositelje zahtjeva izdaje se u roku od tri radna dana od dana podnošenja zahtjeva po cijeni od 500 kuna - 66,36 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Troškovi izdavanja prve osobne iskaznice za osobe mlađe od 18 godina, ako imaju prebivalište u Hrvatskoj i ako se ta osobna iskaznica izdaje u redovnom postupku (rok izdavanja 30 dana od podnošenja zahtjeva) podmirit će se iz državnog proračuna, to jest za izdavanje tih osobnih iskaznica podnositelji ne moraju uplatiti iznos za troškove izdavanja.

Što se tiče izdavanja putovnica potrebna vam je osobna iskaznica ili druga isprava na temelju koje se može provjeriti identitet  dokaz o uplati u državni proračun i to iznos od 320 kuna - 42,47 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom postupku, dok iznos od 350 kuna - 46,45 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) plaćate za izdavanje biometrijske putovnice u redovnom postupku koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva za izdavanje putovnice dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta. 

Iznos od 410 kuna - 54,42 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) plaća se za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznos od 465 kuna - 61,72 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izdavanje biometrijske putovnice u žurnom postupku, za koju se zahtjev podnosi u ostalim policijskim upravama ili postajama u njihovom sastavu. 

Iznos koji se plaća za izdavanje putovnice može se uplatiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)

Za izdavanje putovnice potrebna je i fotografija - 35 x 45 milimetara, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), te stara putna isprava, koja će se poništiti i vratiti

Za malodobnu djecu za koju se traži prva putovnica, a nemaju izdanu osobnu iskaznicu i nisu upisana u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj potreban je izvadak iz matice rođenih ili rodni list (djeca koja su navršila 12 godina moraju biti prisutna radi potpisivanja zahtjeva, odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice).

Više o tome možete doznati na stranicama MUP-a. 

 

Najnovije

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.