Vijesti / Zdravlje i medicina
Zdravlje i medicina
POTROŠAČI MOGU BITI SIGURNI Kvaliteta vode iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije je dobra i redovito kontrolirana

međimurske vode

POTROŠAČI MOGU BITI SIGURNI Kvaliteta vode iz javnog vodoopskrbnog sustava Međimurske županije je dobra i redovito kontrolirana

Ispitano je 9 uzoraka i svi su bili zdravstveno ispravni

Kvaliteta vode za ljudsku potrošnju iz javnog vodoopskrbnog sustava kontrolirana je od strane Laboratorija Međimurskih voda i Zavoda za javno zdravstvo, a Sanitarna inspekcija provodi nadzor nad kvalitetom vode za ljudsku potrošnju.  

Interni laboratorij Međimurskih voda u 2022. godini u redovitoj vodoopskrbi ispitao je 702 uzorka vode za ljudsku potrošnju iz svih zdenaca, vodosprema i mreže. Samo 5 uzoraka je neznatno odstupalo od Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20). U slučaju kada uzorak neznatno odstupa od pravilnika poduzimaju se potrebne mjere i provodi se ponovno uzorkovanje vode.

Osim tih analiza ispituje se i voda nakon sanacije kvarova, novih vodova, rekonstrukcije mreže te pritužbi građana i ukupno je takvih uzoraka analizirano 25 i svi su odgovarali spomenutom Pravilniku.

Na mjesečnoj razini prati se kvaliteta podzemne  vode na piezometrima vodocrpilišta Nedelišće i Prelog na granici druge i treće vodozaštitne zone što iznosi 132 uzorka godišnje.

Kemijski laboratorij

Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije i u 2022. godini analizirali su 109 uzoraka vode iz javnih ustanova. Svi uzorci odgovarali su Pravilniku.

Mikrobiološka analiza vode za ljudsku potrošnju

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije prati kvalitetu vode iz zdenaca na vodocrpilištima Nedelišće i Prelog. Analize vode s vodocrpilišta su opsežne (obuhvaćaju oko 140 parametara) gdje se uz propisane pokazatelje dodatno ispituju i pesticidi, teški metali, mineralna ulja, trihalometani, poliaromatski ugljikovodici te virusi. Ispitano je 9 uzoraka i svi su bili zdravstveno ispravni.

Vodocrpilište Prelog

Vodotoranj Sveti Urban

Za javnu vodoopskrbu crpi se podzemna voda odlične kvalitete bez prethodne prerade uz dezinfekciju klorom. Općenito se može reći da voda iz vodovoda ima dobra senzorska svojstva te je zadovoljavajuća u fizikalnom, kemijskom i mikrobiološkom pogledu. 

- Naši korisnici mogu biti sigurni jer u sustavu imaju vodu za piće odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom. Iz tog razloga nema potrebe da se kupuje flaširana voda  niti ugrađuju dodatni filteri i aparati za pročišćavanje za vodu, rekla je voditeljica Laboratorija Međimurskih voda.

Nalazi laboratorijskih analiza, kao i Izvješće o kvaliteti vode za 2022. godinu mogu se naći na Internet stranici www.medjimurske-vode.hr. Primjedbe ili pritužbe u vezi s kvalitetom vode primaju se na besplatni broj telefona 0800-313-111.

Najnovije

Reci što misliš!