Vijesti / Radna mjesta
Radna mjesta
NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra stranih jezika STUDIJA ŽERJAV
PR foto

STUDIO ŽERJAV

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra stranih jezika STUDIJA ŽERJAV

Na temelju članka 38. Zakona o Ustanovama i članka 28. Statuta Centra stranih jezika STUDIJA ŽERJAV, Upravno vijeće na temelju Odluke od 10.1.2020. g. raspisuje:

NATJEČAJ

za izbor i  imenovanje ravnatelja/ice

Centra stranih jezika STUDIJA ŽERJAV

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • visoka stručna sprema, odnosno završen sveučilišni diplomski studij
  • najmanje pet godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama
  • državljanin Republike Hrvatske.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti izvornik ili presliku:

1) dokaza o stručnoj spremi

2) životopisa

3) domovnice.

Ravnatelj/ica se bira na vrijeme od četiri godine s mogućnošću reizbora.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta šalju se na adresu:   

Centar stranih jezika STUDIO ŽERJAV

NATJEČAJ ZA RAVNATELJA /ICU – NE OTVARAJ

Carinski odvojak bb, 40000 Čakovec

u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog natječaja.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o ishodu natječaja u zakonskom roku (do 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centar stranih jezika STUDIO ŽERJAV

KLASA: 112-01/20-02/01
URBROJ: 2109-95-04-20-01

Čakovec, 10.01.2020

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.