Vijesti / Promo
Promo
Novi sveučilišni preddiplomski studij na Sveučilištu Sjever Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže
PR foto

studenti, pozor!

Novi sveučilišni preddiplomski studij na Sveučilištu Sjever Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže

Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području inženjerstva...

Na Sveučilištu Sjever od jeseni kreće novi studij zasnovan na suvremenim potrebama društva - Sveučilišni preddiplomski studij Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže!

- Na novom Sveučilišnom preddiplomskom studiju Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže koji kreće s prvom generacijom studenata u akademskoj godini 2021./22. obrazovat će se moderni stručnjaci, koji će na adekvatan način moći odgovoriti svim izazovima suvremenog društva u zaštiti okoliša.

Tijekom studija studenti će usvojiti sve osnovne kompetencije koje su potrebne inženjeru inženjerstva okoliša. Suvereno će analizirati i ocjenjivati stanje okoliša, sanirati štete u okolišu, ali prije svega će znati primjenjivati preventivne metode i postupke zaštite okoliša.

Kao stručnjaci kompetentno će moći razvijati i primjenjivati postupke recikliranja i ekološkog zbrinjavanja svih vrsta materijala u svim industrijskim područjima - ističe izv.prof.dr.sc. Krunoslav Hajdek, pročelnik Odjela za ambalažu, recikliranje i zaštitu okoliša Sveučilišta Sjever, dodajući kako će nakon završenog studija inženjeri inženjerstva okoliša 'istodobno moći uspješno optimizirati okoliš u inspektoratima, državnim i javnim ustanovama, a jednako tako će u industrijskim postrojenjima moći projektirati postupke s kojima se na samom izvoru sprječava narušavanje ekološke ravnoteže'.
 
 Studij se može podijeliti u tri osnovne cjeline. Prvo se izučavaju osnovna STEM područja, matematika, kemija, fizika, biologija i informatike. Nakon toga slijede temeljna područja inženjerstva okoliša i industrijskog inženjerstva da bi se u trećoj cjelini izučavala specifična područja zaštite okoliša, grafičke tehnologije, zbrinjavanje i recikliranja materijala te tehnologije proizvodnje ambalaže i pakiranja proizvoda. Osim ovih osnovnih područja, ne zaobilazi se ni ekonomija te pravni propisi u zaštiti okoliša i ambalaži ambalažnoj djelatnosti.

- U studijskom programu Zaštite okoliša, recikliranja i ambalaže poseban se naglasak daje stjecanju kompetencija u projektiranju procesa proizvodnje i zaštiti okoliša u svjetlu ambalažne industrije. Završetkom studija, prvostupnik će biti osposobljen da modernim pristupom već u fazi dizajniranja proizvoda, primjerice, ambalaže, promišlja i najefikasniji postupak ponovne uporabe proizvoda ili materijala kroz striktno uvažavanje načela kružnog gospodarstva. Osim toga, bit će osposobljen da se stručno uključi u trendove modernog razvoja proizvodnje ambalaže i sustava pakiranja - zaključuje pročelnik Hajdek.
 
 Ovaj studij je od izrazite važnosti, prije svega zbog toga što je prioritet razvoja Europske unije održivi razvoj s očuvanjem okoliša, odnosno zaštitom okoliša.

Upravo inženjerstvo okoliša, uz korištenje znanstvenih i inženjerskih metoda, stvara zaštitne sustave koji će štititi život na Zemlji od mnogobrojnih vrsta zagađenja. Pri tome posebnu ulogu imaju metode i postupci sanacije šeta u okolišu, kao i preventiva. 

U skladu s time na tržištu je sve veća potražnja za stručnjacima koji posjeduju interdisciplinarne kompetencije te koji mogu kompetentno odgovoriti novim potrebama izuzetno dinamičnog tržišta rada u području zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže. 

Kod studenata se tijekom studija razvija niz kompetencija koje obuhvaćaju znanje, razumijevanje, vještine i sposobnosti u području inženjerstva koje se mogu primijeniti u profesionalnoj karijeri zaštite okoliša, postupke recikliranja i inženjerstva ambalaže.
 
Naziv studija
Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža

Tip studijskog programa
Preddiplomski sveučilišni studij

Znanstveno polje i grana
Interdisciplinarne tehničke znanosti, inženjerstvo okoliša

Uvjeti upisa na studij
Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u minimalno četverogodišnjem trajanju.

Trajanje studija 
6 semestra

Ukupan broj ECTS bodova
180 ECTS bodova

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija
Sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/ baccalaurea) inženjer/ inženjerka inženjerstva okoliša

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!