Vijesti / Politika
Politika
BOŠKA BAN VLAHEK Međimurci znaju upravljati svojim institucijama i zaslužuju imati SVOJU Županijsku bolnicu
Patrik Macek/V.Ž. Rogulja/PIXSELL

Sutra odluka u Hrvatskom saboru

BOŠKA BAN VLAHEK Međimurci znaju upravljati svojim institucijama i zaslužuju imati SVOJU Županijsku bolnicu

- Međimurci i dalje trebaju upravljati svojom bolnicom. Oni to zaslužuju! - poručila je Boška Ban Vlahek i pozvala sve saborske zastupnice i zastupnike iz Međimurja i Sjevera, da PODRŽE njezin amandman

Danas se u Hrvatskom saboru raspravlja o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Zastupnica Boška Ban Vlahek iz Čakovca danas je u Hrvatskom saboru podnijela amandman na ovaj Konačni prijedlog zakona tražeći da Međimurska županija zadrži osnivačka prava ustanove koju su vlastitim doprinosom izgradili stanovnici Međimurske županije, a u čiju je dogradnju i opremanje Županija ulagala kako bi njeni stanovnici imali najbolju zdravstvenu zaštitu. 

Prijenosom osnivačkih prava postavlja se pitanje kako i u kojem opsegu će se organizirati zdravstvena djelatnost u tim ustanovama, koje djelatnosti će se obavljati, koji odjeli će ostati u bolnici, te koja vrsta pacijenata s obzirom na dijagnoze će se zbrinjavati. Važno je napomenuti da je Međimurska županija jedna od najgušće naseljenih hrvatskih županija koja zbrinjava cjelokupno stanovništvo Međimurske županije, kao i stanovnike okolnih županija. U Međimurskoj županiji postoji samo jedna opća bolnica, Županijska bolnica Čakovec. U nekim županijama postoje i dvije opće bolnice, više domova zdravlja, specijalna bolnica, negdje i kliničke bolnice ili klinički bolnički centri. 

Međimurska županija, kao osnivač zdravstvenih ustanova, kroz cijelo se vrijeme ponašala štedljivo i racionalno te je izgradila zdravstveni sustav u skladu s potrebama stanovništva, trenutno su u provedbi brojni projekti kojima se razvija zdravstvena zaštita. Također, potpisani su Ugovori o dodjeli sredstava iz EU fondova, a Županija je potpisnik Ugovora i o dodjeli bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za nove projekte, te prijave na natječaje za sredstva nacionalnih i europskih fondova. Sama dinamika realizacije spomenutih projekata značajno bi se komplicirala prenošenjem osnivačkih prava nad Županijskom bolnicom Čakovec. 

Boška Ban Vlahek istaknula je kako se centralizacijom sustava i prijenosom osnivačkih prava neće riješiti problem dugova u hrvatskom zdravstvu s obzirom da je iz primjera kliničkih bolničkih centara i kliničkih bolnica koje su u vlasništvu države vidljivo da su iste najveći gubitaši u zdravstvu. Smatra da je potrebno uspostaviti sustav plaćanja rada u bolnicama po stvarno odrađenom radu s obzirom na činjenicu da neke bolnice odrade (izuzimajući COVID godine) usluge iznad limita u milijunskoj vrijednosti, a za što za utrošeni potrošni materijal, lijekove, opremu, utrošeni rad radnika bolnica ostaje bez prihoda jer se pružene usluge otpisuju sukladno postojećim ugovorima s HZZO-om. Nije moguće održati sustav financijski stabilnim i zdravim ukoliko se ne pokriju i plaćaju ulazni troškovi u bolnici, a rad koji se ostvari u obliku usluge pružene zdravstvene zaštite pacijentu se ne može naplatiti od HZZO-a, već se više fakturiran rad otpisuje. 

Međimurci imaju najbolju zdravstvenu zaštitu te se mogu ponositi činjenicom da Županijska bolnica Čakovec zbrinjava cjelokupno stanovništvo Međimurske županije, kao i stanovnike okolnih županija. 

Pokažimo da Međimurci znaju upravljati svojim institucijama kako su to znali i do sada te da zaslužuju imati SVOJU Županijsku bolnicu!

Ban Vlahek poziva SVE saborske zastupnice i zastupnike iz Međimurja i Sjevera, da PODRŽE njezin amandman, a predlagača spomenutog Zakona da ga prihvati na opću korist i zadovoljstvo svih stanovnika i pacijenata!

Najnovije

Reci što misliš!