Vijesti / Politika
Politika
OPĆINSKO VIJEĆE KOTORIBE Održana 18. sjednica s tri točke dnevnog reda uz osam vijećnika
OV Kotoriba

18. sjednica

OPĆINSKO VIJEĆE KOTORIBE Održana 18. sjednica s tri točke dnevnog reda uz osam vijećnika

Ekspeditivnost sjednica je osnovna značajka dosadašnjeg saziva OV-a Kotoribe. Najdulje je trajao 'aktualni sat'.

Nazočni su sve predložene točke dnevnog reda jednoglasno prihvatili. Donijeli su Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Kotoriba.

Uvodničar u tu temu je bio Željko Šebeštajan, predsjednik Upravnog vijeća Dječjeg vrtića.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika prestat će važiti onaj koji je donijet 23. kolovoza 2013. godine.

U novi Pravilnik uvršteno je novo radno mjesto logopeda koje bi bilo na pola radnog vremena, a ustanovi je potreban i računovodstveno-knjigovodstveni referent, također na pola radnog vremena.

Uz to, treba spomenuti kako je u ustanovi raspisan natječaj za odgojitelja glede povećanja obima poslova s obzirom da ustanova od prvog rujna ima jasličku skupinu od osam polaznika. Uz njih, tu je još pedeset i dva polaznika u mlađoj i starijoj dobnoj skupini. S njima za sada radi sedmero zaposlenika.

Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe i referenduma Vijeće je jednoglasno donijelo Izmjene i dopune o raspoređivanju sredstava u 2019.godine za redovito godišnje financiranje političkih stranka i zastupljenih u Općinskom vijeću općine Kotoriba.

O čemu je riječ? Novi Zakon utvrđuje naknade po vijećniku u visini 2.000 kuna, umjesto dosadašnjih 740, za članove OV  i 2.200 kuna za članice. Ukupno će iz općinskog proračuna za rad političkih stranka  biti isplaćeno 27.000 kuna. Najviše će dobiti SDP za 6 vijećnika/ca 12.400 kuna. HDZ će za 4 vijećnika/cu pripasti 8.200 kuna, HSLS i Laburisti će za svoje vijićenice dobiti 2.200 kuna, dok će najmanji iznos, 2.000 kuna, pripasti HSS jer imaju jednog vijećnika.

Jednoglasno je prihvaćen Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika JUO Općine Kotoriba. Po tom Pravilniku će ih ocjenjivati pročelnica JUO.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!