Vijesti / Naši ljudi
Naši ljudi
ARHIVARKA TATJANA MAGDALENIĆ Svaki dokument bolnice pažljivo posprema i spretno pronalazi
MH

PRIČE IZ BOLNICE

ARHIVARKA TATJANA MAGDALENIĆ Svaki dokument bolnice pažljivo posprema i spretno pronalazi

Prikuplja, čuva i omogućuje ponovnu uporabu brojnih dokumenata Županijske bolnice Čakovec

Kao jedina arhivarka u Županijskoj bolnici Čakovec Tatjana Magdalenić za svaku presliku medicinske dokumentacije koja se traži uhvati se u koštac i nađe. O svom poslu u arhivu Tatjana, od milja zvana Tanja, ispričala nam je u ovotjednoj Priči iz bolnice. 

Tatjana Magdalenić (58) iz Pribislavca arhivar je u Županijskoj bolnici Čakovec Fotogalerija

Tatjana Magdalenić (58) iz Pribislavca arhivar je u Županijskoj bolnici Čakovec. Iza nje je 37-godišnji staž u ovoj ustanovi. Po završetku Srednjoškolskog centra Čakovec prvo radno mjesto bilo joj je u Odsjeku za plan i analizu Odjela ekonomskih i financijskih poslova  čakovečke Bolnice, kao zamjena za porodiljni dopust. To je bilo 1985. godine. U narednih nekoliko godina radila je po zamjenama u Pravnoj službi, Ravnateljstvu i Računovodstvu gdje ima i najduži staž. Potom je deset godina provela u kadrovskoj službi da bi 2011. počeo njezin rad u arhivu Županijske bolnice Čakovec gdje savjesno i odgovorno radi i danas.

POSTUPCI KOD ARHIVIRANJA GRADIVA

U 11 godina radnog iskustva u arhivu Županijske bolnice Čakovec Tatjana prikuplja, čuva i omogućuje ponovnu uporabu raznih dokumenata. Iako se možda rad u zatvorenom prostoru na prvi pogled čini relativno udoban, arhivar mora biti dobro organiziran, pedantan i strpljiv. 

- Arhivsko gradivo koje je riješeno i dovršeno stavlja se u određene registratore, mape, kutije, fascikle u sređenom stanju. Na svaku arhivsku jedinicu ispisuju se podatci: naziv institucije, ustrojna jedinica, godina nastanka gradiva, naziv gradiva i razdoblje koje se nalazi u arhivskoj jedinici. U Priručnoj pismohrani u ustrojnoj jedinici čuva se najviše dvije godine od završetka predmeta. Nakon tog roka gradivo se predaje u pismohranu. Pristiglo gradivo popisuje se i označava u arhivskoj jedinici, numerira te razvrstava prema rokovima čuvanja. Potom se raspoređuje na police, odnosno ormare u odgovarajućim prostorijama pismohrane. Mi ih u Županijskoj bolnici Čakovec imamo 11, rekla nam je Tatjana. 

- Potrebno je izraditi primopredajni zapisnik u dva primjerka, jedan primjerak čuva ustrojstvena jedinica koja je predala gradivo, a drugi primjerak nalazi se kod odgovorne osobe zaposlenika u pismohrani. Gradivo se upisuje u Arhivsku knjigu koja je evidencija ulaska gradiva. Ona sadržava: datum ulaska gradiva, godinu nastalog gradiva, sadržaj gradiva i naziv ustrojne jedinice, količinu gradiva i smještaj arhivske jedinice. Preslika Arhivske knjige dostavlja se jednom godišnje nadležnom Arhivu za Međimurje u Štrigovi, naglasila je. 

Odabiranje i izlučivanje gradiva obavlja se redovito, a najkasnije pet godina od posljednjeg postupka kako bi se oslobodio prostor za novo gradivo.

- Gradivo se razvrstava u arhivsko i registraturno. Iz registraturnog gradiva, temeljem važećih propisa, odabire se arhivsko gradivo koje se trajno čuva. To je uređeno Pravilnikom o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Županijske bolnice Čakovec, za  medicinsku i nemedicinsku dokumentaciju, napomenula je naša sugovornica.

- Za registraturno gradivo čiji su rokovi istekli potrebno je napraviti izlučenje. Nakon odabira potrebno je napraviti popis gradiva za izlučivanje te dostaviti Arhivu u Štrigovu. Arhiv u Štrigovi izdaje rješenje o odobrenju izlučivanja registraturnog gradiva, a odgovorna osoba donosi odluku o načinu uništenja gradiva, koje se potom otprema u UNIMER gdje se prerađuje kao sekundarna sirovina. Po uništenju izlučenog gradiva sastavlja se zapisnik u tri primjerka, a jedan primjerak dostavlja se Arhivu u Štrigovu, dodala je. 

PREDAJA GRADIVA NADLEŽNOM ARHIVU U ŠTRIGOVI TEK NAKON ODABIRA I IZLUČIVANJA 

- Arhivsko gradivo koje je starije od 30 godina od nastanka predaje se u nadležni Arhiv u Štrigovi. Izrađuje se prijedlog za primopredaju gradiva nadležnom Arhivu te se nakon odobrenja otpremljuje u Štrigovu. Potom se izrađuje zapisnik o predaji  čiji je sastavni dio popis predanog arhivskog gradiva. Potrebno je izraditi pet primjeraka, potpisanih i ovjerenih. Tri primjerka dostavljaju se nadležnom Arhivu, a dva primjerka zadržavamo za svoje potrebe, rekla je Tatjana. 

- Građani mogu zatražiti izdavanje preslike medicinske dokumentacije. Za izdavanja arhivskog i registraturnog gradiva potrebno je popuniti Zahtjev za izdavanje preslike medicinske dokumentacije za vanjske korisnike, dok se za ustrojne jedinice izdaju preko Knjige posudbe, napomenula je. 

Arhivarka Tatjana dobro se slaže s kolegama na poslu, a njezin rad u arhivu nadzire Odjel pravnih poslova Županijske bolnice Čakovec čija je voditeljica Lana Križarić. Osim u obavljanju radnih zadataka, voli se podružiti s djelatnicima Bolnice na godišnjim izletima pa nam je tako ponosno pokazala fotografiju koju je napravio Šime Strikoman povodom Dana ružičaste vrpce koja je nastala prilikom posjeta Gospiću 2017. godine.  

Najnovije

Reci što misliš!