Vijesti / Grad Prelog
Grad Prelog
PRELOG Oglas za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga
Grad Prelog

U TIJEKU

PRELOG Oglas za podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga

I ove će se godine, u Gradu Prelogu, dodjeliti javna priznanja zaslužnim građanima i udrugama, koji su, svatko na svoj način, pomogli razvoju Grada Preloga

I. Pozivaju se građani i pravne osobe na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga, te da dostave pismeni prijedlog i obrazloženje inicijative za dodjelu priznanja Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga najkasnije do 13. studenoga 2023. godine. II. Javna priznanja Grada Preloga su: 1. Počasni građanin Grada Preloga 2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo 3. Grb Grada Preloga 4. Plaketa Grada Preloga

1. Počasnim građaninom Grada Preloga može biti proglašena fizička osoba koja je svojim zaslugama, postupcima i djelovanjem znatno pridonijela razvoju, značaju i ugledu Grada Preloga. Status Počasnog građanina Grada Preloga javno je priznanje koje se iskazuje posebnom poveljom Grada Preloga.

2. Nagrada Grada Preloga za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za - osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Preloga - zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu - zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, - zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, - humana djela Nagrada Grada Preloga za životno djelo može se dodijeliti samo jednoj osobi u jednoj godini.

3. Grb Grada Preloga dodjeljuje se fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama za - osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Preloga - zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu - zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, - zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, - humana djela - zapaženu građansku hrabrost u tekućoj godini.

Svake godine mogu se dodijeliti najviše 3 Grba Grada Preloga

4. Plaketa Grada Preloga može se dodijeliti prijateljskim jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te domaćim i stranim fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Prelogom. Svake godine mogu se dodijeliti najviše 5 Plaketa Grada Preloga.

III. U tijeku jedne godine istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje. Osobi proglašenoj Počasnim građaninom Grada Preloga ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja Grada utvrđena ovom Odlukom.

IV. Prijedlog mora sadržavati: - podatke o podnositelju zahtjeva, - životopis osobe,odnosno podatke o pravnoj osobi, koja se predlaže za priznanje, - obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, - odgovarajuću dokumentaciju.

V. Za sve ostale informacije svi zainteresirani mogu se javiti u Grad Prelog, Glavna 35, tel. 645-301, radnim danom 07,00 – 15,00 sati

Najnovije

Reci što misliš!

Najgledaniji video