Vijesti / Grad Prelog
Grad Prelog
PRELOG Stručni kolegij gradonačelnika održao devetu sjednicu, evo o čemu se raspravljalo
Grad Prelog

STRUČNI KOLEGIJ

PRELOG Stručni kolegij gradonačelnika održao devetu sjednicu, evo o čemu se raspravljalo

Proračun Grada Preloga za 2023. godinu donosi se u visini 8.194.500 eura prihoda i primitaka

Svoju 9. sjednicu, u srijedu, 23. studenog, održao je Stručni kolegij gradonačelnika Grada Preloga. Uz gradonačelnika Ljubomira Kolareka, sjednici Stručnog kolegija gradonačelnika nazočili su zamjenik gradonačelnika Zdravko Kvakan, zamjenice predsjednika Gradskog vijeća Ivana Martinec Novak i Anica Antolek Hrgar, vršitelj dužnosti pročelnice Upravnog odjela za upravu i društvene djelatnosti Mateja Kavran Matjačić, Željko Poredoš, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i financije Grada Preloga, Miroslav Hržić, pročelnik Upravnog odjela za razvoj grada i projekte, voditeljica Odsjeka za proračun i financije Sandra Hlišć te direktor GKP Pre-kom d.o.o. Siniša Radiković.

Niz točaka našao se na dnevnom redu, a većina njih uputit će se na usvajanje Gradskom vijeću Grada Preloga. Raspravljalo se o dodjeli javnih priznanja Grada Preloga za 2022. godinu, o prijedlogu Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, sa projekcijom za 2024. i 2025. godinu te vezano uz Proračun, o prijedlozima programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini, prijedlozima programa javnih potreba u kulturi i sportu Grada Preloga u 2023. godini, zatim o izvršavanju Proračuna Grada Preloga u 2023. godini, o prekoračenju po poslovnom računu te o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na području k.o. Prelog. Što se tiče Proračuna Grada Preloga za 2023. godinu, Proračun Grada za 2023. godinu donosi se u visini 8.194.500,00 EUR-a prihoda i primitaka, odnosno u visini 7.894.500,00 EUR-a rashoda i izdataka.

Gradskom vijeću upućen je i Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu, kojim se prilazi prodaji građevinskog zemljišta za stambenu izgradnju na području dijela naselja Jug (Ulica Perutnica) i u Ulici Dragutina Domjanića u Prelogu. Ovdje se radi o trinaest novih građevinskih parcela namijenjenih stambenoj izgradnji. Početna visina cijene zemljišta je 263,71 kn/m² odnosno 35,00 eura/m².

Raspravljalo se i prijedlozima odluka o pravu na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta te o izmjeni Odluke o socijlanoj skrbi Grada Preloga. Kolegij gradonačelnika donio je Zaključak o planu i rasporedu rada zimske službe na području Grada Preloga za zimu 2022/2023 te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o statusu studenata sa sklopljenim ugovorima o kreditiranju za akademsku godinu 2021./2022.

Najnovije

Reci što misliš!