Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
GRAD MURSKO SREDIŠĆE 18. sjednica Gradskog vijeća održana elektroničkim putem
E.M./Facebook

DONESENE BROJNE ODLUKE

GRAD MURSKO SREDIŠĆE 18. sjednica Gradskog vijeća održana elektroničkim putem

Sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održana je elektroničkim putem zbog trenutne epidemiološke situacije

Rad predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mora se prilagoditi trenutnoj epidemiološkoj situaciji u zemlji s ciljem umanjivanja rizika širenja koronavirusa. Zbog trenutne epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj, a posebice uzimajući u obzir Odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kojom je određena zabrana okupljanja više od 5 ljudi na jednom mjestu i sukladno uputama za postupanje Ministarstva uprave od 13. ožujka 2020. godine, 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održana je elektroničkim putem.

Materijali 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće elektroničkim putem dostavljeni su Gradskim vijećnicima u ponedjeljak 23. ožujka 2020. godine.

Kako bi Grad Mursko Središće što prije započeo s primjenjivanjem odluke o smanjenju ili oslobođenju komunalne naknade poslovnih ili fizičkih osoba  rok za izjašnjenje po točkama dnevnog reda bio je četvrtak 26. ožujka 2020. godine do 12,00 sati.  Obzirom što je sjednica održana elektroničkim putem aktualni sat nije održan. Od ukupno 15 vijećnika elektroničkoj sjednici glasovanju je pristupilo 13 vijećnika.


Točke Dnevnog reda 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Mursko Središće usvojene s većinom glasova 'za'.

1.a) Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvršenja proračuna Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01.2019.godine do 31.12.2019. godine usvojen je sa 10 glasova ZA, i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.b) Prijedlog izvršenja Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01 . do 31.12.2019. godine usvojen je s 10 glasova ZA i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.c) Prijedlog izvršenja programa održavanja objekata komunalne infrastrukture na području Grada Mursko Središće za razdoblje 01.01. do 31.12.2019. godine usvojen je sa 10 glasova ZA i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.d) Prijedlog izvršenja plana razvojnih programa za 2019. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA, i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.e) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.f) Prijedlog izvršenja Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA i 3 glasova SUZDRŽAN.

1.g) Prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o popisu imovine i obveza Grada Mursko Središće za 2019. godinu usvojen je sa 10 glasova ZA i 3 glasova SUZDRŽAN.            

2. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi Grada Mursko Središće – uz već postojeće kriterije za oslobođenje plaćanja komunalne naknade dodana su 2 nova kriterij za oslobođenje plaćanja komunalne naknade s obzirom na novonastalu situaciju sa virusom COVID-19.  

Mjere za fizičke osobe

Obveznici plaćanja komunalne naknade koji tijekom trajanja posebnih okolnosti koja se nije mogla predvidjeti i na koju se nije moglo utjecati a koja ugrožava život i zdravlje građana imovinu veće vrijednosti, znatno narušava gospodarsku aktivnost i uzrokuje znatnu materijalnu štetu dobije otkaz te ima status nezaposlene osobe za cjelokupno vrijeme nezaposlenosti uz obvezu obavještavanja Grada Mursko Središće o radno pravnom statusu svaka tri mjeseca od dana oslobođenja. Pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade po ovom kriteriju prestaje zasnivanjem radnog odnosa takvog obveznika.

Obveznik plaćanja komunalne naknade za kojeg obveznika poslodavac koristi mjeru za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane virusom COVID – 19 narušena gospodarska aktivnost. Prijedlog odluke usvojen je sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

Mjere za pravne osobe

3. Prijedlog Odluke o oslobođenju obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti – obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju gospodarske djelatnosti, a kojima je za vrijeme trajanja posebne okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19 sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te drugim Odlukama Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske obustavljen rad u potpunosti se oslobađaju od plaćanja komunalne naknade.

Obveznici komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti kojima zbog posebnih okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19 sukladno odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske nije obustavljen rad od dana donošenja ove Odluke pa nadalje tijekom trajanja posebne okolnosti: širenje zaraze virusa COVID – 19, djelomično se u visini od 30% oslobađaju od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti.  Prijedlog Odluke usvojen je sa 11 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

4. Dječji vrtić „Maslačak“ Mursko Središće – zaključak o usvajanju – Izvršenje proračuna za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine usvaja se sa 11 glasova ZA i 2 glasova SUZDRŽAN.

5. Prijedlog za izdavanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Mursko Središće usvojen je sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

6. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće zaključak o usvajanju – Izvršenje  proračuna za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019. godine usvojen je sa 12 glasova ZA, i 1 glas SUZDRŽAN.

7. Prijedlog Odluke o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće usvojen je sa 9 glasova ZA, 2 glasova PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

8. Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine prima se na znanje.

9. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Mursko Središće usvojen je sa 11 glasova ZA i 2 glasova SUZDRŽAN.

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada

Mursko Središće za 2019. godinu usvaja se sa 12 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN.

11. Prijedlog izvješća o korištenju sredstava ostvarenih od zakupa, zakupa za ribnjake, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje bez javnog poziva poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH i koncesije na području Grada Mursko Središće za 2019. godinu usvaja se sa 11 glasova ZA i 2 glasova SUZDRŽAN.

12. Prijedlog Odluke o sklapanju Sporazuma o bratimljenju Grada Ozlja i Grada Mursko Središće usvaja se jednoglasno, sa 13 glasova ZA.

13. Prijedlog dopune Odluke o osnivanju javne ustanove Centar za kulturu Rudar usvaja se sa 11 glasova ZA i 2 glasova SUZDRŽAN.      

14. Prijedlog Odluke o suradnji Grada Mursko Središće s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u kreditiranju poduzetnika na području Grada Mursko Središće usvaja se sa 11 glasova ZA i  2 glasova SUZDRŽAN.

15. Prijedlog Odluke o kriterijima za upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Mursko Središće usvaja se sa 11 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!