Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
NA SNAZI NOVE MJERE Odluka gradonačelnika i Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće
E.M./Facebook

OBAVIJEST

NA SNAZI NOVE MJERE Odluka gradonačelnika i Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće

Odluka gradonačelnika Grada Mursko Središće Stožeru civilne zaštite Mursko Središće o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja

Odluka gradonačelnika grada Mursko Središće 

Temeljem Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak donio je Odluku kojom zadužuje Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće da postupi po svim donešenim mjerama Stožera civilne zaštite RH, te da ih od 19. ožujka pa nadalje provodi i kontrolira. 

Odmah nakon što je Odluka Stožera civilne zaštite RH stupila na snagu aktivirani je Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće te počeo s primjenom mjera.

S obzirom na put prijenosa bolesti COVID-19 sve osobe na području republike Hrvatske obvezne su strogo se pridržavati protuepidemijskih mjera i stroge mjere socijalnog distanciranja. Apeliramo na odgovorno ponašanje i primjenu svih propisanih protuepidemioloških mjera Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Temeljem točke VI. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa – COVID - 19, gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak dana 19. ožujka 2020. godine donosi sljedeću:
ODLUKU
o osiguravanju provedbe Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja  i nadzora nad provođenjem donesenih mjera
I.
Utvrđuje se da je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja je stupila na snagu danom donošenja a kojom su na rok od 30 dana utvrđene protuepidemijske mjere i stroge mjere socijalnog distanciranja. 
II.
Stroge mjere socijalnog distanciranja nalažu izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.
Protuepidemijske mjere su:
⦁ Zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.
⦁ Obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
Prodavaonice prehrambenih artikala,
Prodavaonice prehrambenih i higijenskih artikala,
Tržnica i ribarnica,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje ljekova – ljekarne,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda,
Poljoprivrednih ljekarni,
Benzinskih postaja,
Kioska,
Pekarnica,
Kemijskih praonica rublja,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
Specijaliziranih prodavaonica dječje opreme,
Specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje,
Izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji,
Logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda,
Veledogerija.
⦁ Obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustave održavanja izložbi, revija i sajmova
⦁ Obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
⦁ Obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
⦁ Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
⦁ Obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
⦁ Obustava rada autoškola i škola stranih jezika
⦁ Obustava vjerskih okupljanja
Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite RH obvezni su:
- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta,
- svu rasutu robu prodavati zapakirano,
- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora, 
- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja,
- redovito provjetravati prostore,
- osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti,
- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.
III.
Nalaže se Stožeru civilne zaštite Grada Mursko Srdišće da tijekom 30 dana od dana donošenja ove Odluke kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Mursko Središće osigura provedbu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa – COVID – 19 te da strogo na cijelom području Grada Mursko Središće na terenu službenim obilascima objakata čiji je rad obustavljen nadzire provođenje protuepidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite RH i točkom II ove Odluke.
IV.
U slučaju utvrđivanja kršenja protuepidemioloških mjera od strane poduzetnika u djelatnosti trgovine propisanih točkom II. Ove Odluke i točkom III Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH nalaže se Stožeru civilne zaštite da o tome neodgodivo obavijesti gradonačelnika Grada Mursko Središće te Stožer civilne zaštite Međimurske županije i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. 
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka Stožera civilne zaštite Grada Mursko Središće

Temeljem točke VI. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa – COVID – 19 i Odluke gradonačelnika Grada Mursko Središće o osiguravanju provedbe Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja  i nadzora nad provođenjem donesenih mjera Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće dana 19. ožujka 2020. godine donosi sljedeću:
ODLUKU
o provedbi Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja te provedbi nadzora nad provođenjem donesenih mjera
I.
Utvrđuje se da je Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja koja je stupila na snagu danom donošenja a kojom su na rok od 30 dana utvrđene protuepidemijske mjere i stroge mjere socijalnog distanciranja. 
Utvrđuje se da je gradonačelnik Grada Mursko Središće dana 19.03.2020. godine donio Odluku o osiguravanju provedbe Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja  i nadzora nad provođenjem donesenih mjera kojim je Stožeru civilne zaštite Grada Mursko Središće naloženo da tijekom 30 dana od dana donošenja ove Odluke kroz aktivaciju operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Mursko Središće osigura provedbu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa – COVID – 19 te da strogo na cijelom području Grada Mursko Središće na terenu službenim obilascima objakata čiji je rad obustavljen nadzire provođenje protuepidemioloških mjera propisanih Odlukom Stožera civilne zaštite RH.
II.
Stroge mjere socijalnog distanciranja nalažu izbjegavanje bliskog osobnog kontakta u razmaku od najmanje dva (2) metra u zatvorenom prostoru i jednog (1) metra na otvorenom prostoru.
Protuepidemijske mjere su:
⦁ Zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu.
⦁ Obustava rada u djelatnosti trgovine osim:
Prodavaonice prehrambenih artikala,
Prodavaonice prehrambenih i higijenskih artikala,
Tržnica i ribarnica,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje ljekova – ljekarne,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju i izdavanje veterinarsko-medicinskih proizvoda,
Poljoprivrednih ljekarni,
Benzinskih postaja,
Kioska,
Pekarnica,
Kemijskih praonica rublja,
Specijaliziranih prodavaonica za prodaju ortopedskih i drugih pomagala,
Specijaliziranih prodavaonica dječje opreme,
Specijaliziranih prodavaonica hrane za životinje,
Izdavanje građevinskog materijala na temelju narudžbe u maloprodaji,
Logističkih i distributivnih centara hrane, pića i higijenskih proizvoda,
Veledogerija.
⦁ Obustava rada svih kulturnih djelatnosti (muzeji, kazališta, kina, knjižnice, čitaonice) te obustave održavanja izložbi, revija i sajmova
⦁ Obustava rada ugostiteljskih objekata svih kategorija, uz izuzetak usluge pripreme i dostave hrane, usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja
⦁ Obustava rada uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni)
⦁ Obustava svih sportskih natjecanja i organiziranih treninga te obustava rada teretana, sportskih centara, fitness i rekreacijskih centara
⦁ Obustava održavanja dječjih i drugih radionica te organiziranih plesnih škola
⦁ Obustava rada autoškola i škola stranih jezika
⦁ Obustava vjerskih okupljanja
Prodavaonice i objekti koji nastavljaju rad u skladu s Odlukom Stožera civilne zaštite RH obvezni su:
- osigurati da se kod ulaska u prodavaonice i objekte ne stvaraju gužve, te jasne upute o tome staviti na sve ulaze u prodavaonice i objekte kao i ostala prodajna mjesta,
- svu rasutu robu prodavati zapakirano,
- primjenjivati mjere pojačane higijene i svakodnevnog čišćenja svih prostora, 
- organizirati rad tako da bude osigurana što veća međusobna udaljenost radnika uz poštovanje stroge mjere socijalnog distanciranja,
- redovito provjetravati prostore,
- osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima za ruke u prostorima za korisnike te uz njih postaviti kratku obavijest o općim mjerama smanjenja rizika od zaraznih bolesti,
- na vidnim mjestima istaknuti upute i preporuke za pridržavanje općih pravila o higijeni te strogoj mjeri socijalnog distanciranja.
III.
Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće će od dana 19. ožujka 2020. godine pa nadalje u trajanju od 30 dana svakodnevno provoditi nadzor nad poštivanjem svih propisanih protuepidemioloških mjera putem operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Mursko Središće na način da će se na terenu obilaziti svi objekti u kojima je sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH obustavljen rad bilo da se radi o djelatnosti trgovine, kulturnih djelatnosti, ugostiteljskih djelatnosti svih kategorija, uslužnih djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima ili pak vjerskim objektima ili objektima u kojima se organiziraju treninzi, sportska natjecanjedječje i druge radionice, plesne škole, autoškole, škole stranih jezika.
Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće u svrhu kontrole provedbe protuepidemioloških mjera osigurava dnevna dežurstva u sklopu svojih operativnih snaga.
 
IV.
U slučaju utvrđivanja kršenja protuepidemioloških mjera od strane poduzetnika u djelatnosti trgovine propisanih točkom II. Ove Odluke i točkom III Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske Stožer civilne zaštite Grada Mursko Središće će o tome neodgodivo obavijesti gradonačelnika Grada Mursko Središće te Stožer civilne zaštite Međimurske županije i Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske. 
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!