Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
STRUČNI KOLEGIJ Postavit će se novi ležeći policajci, čistit će se gornji potok zbog zamuljenosti i raslinja
PR fotografija

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

STRUČNI KOLEGIJ Postavit će se novi ležeći policajci, čistit će se gornji potok zbog zamuljenosti i raslinja

Gradonačelnik Grada Mursko Središće Dražen Srpak na 70. sjednici stručnog kolegija donio je nekoliko zaključaka

1. Zadužuje se Odsjek za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da kod sanacije cesta iza aglomeracije u Frankopanskoj ulici i ulici Marka Kovača u Murskom Središću sa Županijskom upravom za ceste dogovori postavljanje usporivača brzine (ležećih policajaca).

2. Zadužuje se voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove da dogovori s Hrvatskim vodama – VGO za Muru i gornju Dravu Čakovec čišćenje i izmuljivanje gornjeg potoka uzvodno od mosta u Martinskoj ulici u Murskom Središću zbog zamuljenosti i raslinja koje raste iz korita te stvara uspor protoka vode i probleme za domaćinstva na tom prostoru.

3. Zadužuje se komunalni redar da koordinira s komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. oko svih potrebitih radnji komunalnih djelatnika u povodu blagdana Svih svetih.

4.Za pomoćnike voditelja projekta Aglomeracija Mursko Središće kolegij gradonačelnika imenuje po pojedinom naselju u kojem se aglomeracija izvodi predsjednike mjesnih odbora i to: u Murskom Središću – Ivana Novaka, u Hlapičini – Dragutina Stojka, u Peklenici – Kseniju Flac i u ulici Sitnice – Milorada Mihanovića.

5. Prihvaća se Izvedbeni program rada zimske službe 2019./2020. godine za nerazvrstane ceste u nadležnosti Grada Mursko Središće

6. VMO Mursko Središće – prima se na znanje zapisnik sa sjednice

7. Gradonačelnik prima na znanje prijedlog Odluke o dodjeli studentskih kredita predložen od strane Povjerenstva za dodjelu studentskih kredita, i donosi Odluku o dodjeli studentskih kredita kojom se krediti dodjeljuju četvorici (4) studenata s područja grada Mursko Središće, a s istima će se sklopiti odgovarajući ugovor o studentskom kreditu.

Navedeni zaključci stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Grada Mursko Središće u lokalnim tjednicima i na službenoj internet stranici Grada, a prijedlozi odluka dostavljaju se Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

 

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!