Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
AKTUALNI SAT Vijećnici 'bombardirali' s pitanjima gradonačelnika Dražena Srpaka
Grad Mursko Središće

GRADSKO VIJEĆE MURSKO SREDIŠĆE

AKTUALNI SAT Vijećnici 'bombardirali' s pitanjima gradonačelnika Dražena Srpaka

O Školi, signalima, stupovima, vrtiću, cestama, zimskoj službi...

Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće održala se jučer, 9. rujna 2019. godine. Predsjednik Gradskog vijeća na početku sjednice pozdravio je prisutne te je konstatirao da sjednici Gradskog vijeća prisustvuje petnaest vijećnika te je otvorio aktualni sat.

U sklopu aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća Zvonko Vrtarić postavio je pitanje gradonačelniku dokle se stiglo s pripremama oko bratimljenja s Gradom Ozljom. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako je bio u Ozlju, da proces ide dobro i da će oni na svom slijedećem Gradskom vijeću donijeti Odluku o bratimljenju, a Grad Mursko Središće također na svom idućem vijeću. Tako bi se, iduće godine, 30. travnja u Dvorcu Zrinskih u Ozlju potpisala povelja o bratimljenju.

Predsjednik Gradskog vijeća također je gradonačelniku uputio pitanje da obzirom što će novi dječji vrtić ubrzo biti gotov, a Gradska uprava će preseliti u prostorije Stare škole odnosno sadašnjeg dječjeg vrtića, što će se nalaziti u sadašnjim prostorijama Gradske uprave. Gradonačelnik je odgovorio kako bi novi dječji vrtić trebao biti gotov i useljen do blagdana sv. Barbare, a ako eventualno zbog vremenskih uvjeta, obzirom što sada slijede vanjski radovi, bi moglo biti malo problema i ako to ne bude moguće do blagdane sv. Barbare onda je slijedeći termin za Božić i to će se sigurno stići.Rekao je kako su već sada počela razmišljanja i da će se ubrzo krenuti s nekim idejnim rješenjem u Staroj školi da se tamo preseli Gradska uprava, a sadašnji prostori Gradske uprave bili bi najbolji za centar državnih službi – HZMO, HZZ, Murs ekom, Urbanizam te je već sa svima odrađeni prvi sastanak.

Potpredsjednik Gradskog vijeća Kristijan Antolović upitao je gradonačelnika gdje se stalo s projektom kompostane. Gradonačelnik je odgovorio da se nije stalo s projektom i da je on napravljeni prošle godine te da je trebao biti javni poziv u veljači međutim tek sada je izašlo van esavjetovanje koje je vrlo razočaravajuće jer su stavili potpuno drugačije uvjete no što su bili u startu, sada je isključivi prijavitelj komunalno poduzeće, a kad su objavili prvi javni poziv je to bio JLS te je naveo kako će danas prisustvovati sastanku s direktorom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost vezanom uz navedeno.

Kristijan Antolović pitao je kako će ove godine funkcionirati zimska služba na području grada, a gradonačelnik mu je odgovorio kako je Odlukom o povjeravanju komunalnih djelatnosti posao zimske službe pripao Murs ekomu i da su u pripremama da Murs ekom u potpunosti preuzme zimsku službu. Gradonačelnik je rekao kako je kupljen traktor s velikim plugom, da Murs ekom ima mali rider za čišćenje staza, plan je da se s tom mehanizacijom čisti Mursko Središće, kupiti će se još sipač soli, a sol je nabavljena. Gradonačelnik je rekao da je sve spremno, a da za naselja na području grada postoje ugovorni partneri za čišćenje snijega.

Tomislav Korbelj pitao je gradonačelnika da je na prošlom vijeću obećao kako će se napraviti letak vezan za cjenik dimnjačarskih usluga pa gdje je stalo s tim. Voditeljica Odsjeka za općedruštvene djelatnosti, turizam, europske integracije i protokol odgovorila je kako je grafička priprema napravljena i da će ovaj tjedan letci biti gotovi. Vijećnica Ksenija Flac postavila je pitanje kada se planira završetak radova na grobnoj kući Peklenica-Križovec. Gradonačelnik je odgovorio da će drugom fazom grobna kuća biti u potpunosti obnovljena zajedno s okolišem i sanitarijama te da će sigurno sve biti završeno do Svih svetih.

Renata Kovačić upitala je gradonačelnika kako se daleko došlo s projektima za dogradnju škole odnosno uvođenja jednosmjenske nastave u Osnovnoj školi Mursko Središće te ako se, bez obzira na aglomeraciju, rupe na cestama mogu pokrpati prije početka zimske sezone. Gradonačelnik Dražen Srpak odgovorio je kako županijska vlast ne želi napraviti novu projektu dokumentaciju za dogradnju škole, a Grad ju ne može naručiti jer nije osnivač škole, a stari projekti iz 2010. godine su propali te ako drugačije neće ići onda će Grad preuzeti školu.

Vezano uz rupe na cestama, gradonačelnik je rekao da će se napraviti ono što je najgore no da treba biti svjestan da ide aglomeracija i da će sve biti raskopano. Pitanje vezano uz sigurnost djece u prometu odnosno uspostavu gradskog prijevoza uz linije koje već postoje na području grada za djecu osnovne škole postavio je vijećnik Miroslav Ikodinović. Gradonačelnik je odgovorio da je upitom prema županijskim službama rečeno da to nije moguće i da ako se pokuša na neki drugi način da će to svakako finacijski biti puno, no da će se još jednom uputiti dopis Međimurskoj županiji vezan uz navedeno i da će se napraviti anketa u Osnovnoj školi da bi se vidjelo koliko djece je zainteresirano.

Jurica Mesarić postavio je pitanje gradonačelniku ima li Grad interesa za kupnju nekretnine u Murskom Središće gdje se nalazio Auto-stop. Gradonačelnik je rekao da je Grad dobio ponudu za kupnju, ista se proanalizirala te je zaključeno da namjenski ne odgovara i da trenutno Grad nema interesa no da će svakako rado pomoći oko toga da se isto ponovno stavi u funkciju. Vijećnik Mesarić upitao je gradonačelnika vezano uz odašiljač u Murskom Središću – tko izvodi adaptaciju i modernizaciju u stupovima i da postavlja to pitanje jer je primjetio da se tamo parkiraju vozila beogradske registarske oznake.

Gradonačelnik je odgovorio da ne zna da ako je vozilo tamo bilo parkirano je su li ljudi u tom vozilu i što radili u vezi toga. Rekao je da zna da će dva dana biti smetnje signala jer su mu tako rekli iz Hrvatskog telekoma jer se mjenja tehnologija unutra da bi se pojačao signal. Gradonačelnik je zadužio Odsjek za općedruštvene djelatnosti da se uputi dopis Hrvatskom telekomu s pitanjem zabrinutog vijećnika što su tamo radila tri kombija beogradske registracije.

Pitanje kada počinju radovi na aglomeraciji uputio je gradonačelniku vijećnik Andrija Tekeli. Gradonačelnik je odgovorio kako će ovaj tjedan ili najkasnije idući tjedan biti potpisani ugovori za aglomeraciju i da će radovi početi prvo u ulici Slatine zbog dječjeg vrtića. Vijećnik Ivan Vršić pitao je kada će početi radovi na rekonstrukciji ceste Mursko Središće – Slemenice. Gradonačelnik je rekao da kako je bio na sastanku s v.d. direktorom Hrvatskih cesta Varaždin koji je dobio nalog temeljem zaključka Vlade RH te je rekao kako je manje-više sve spremno te da od Slemenica do benziske postaje u Murskom Središću idu s obiju strana ceste staze, cesta će biti široka 6,5 metara, neki djelovi se ravnaju, u centru Murskog Središća postaviti će se semafori. Gradonačelnik je rekao da se očekuje dolazak ministra vanjskih poslova u grad na sastanak oko upoznavanja projekta zaobilaznice i mosta kojem će prisustvovati i župan Općine Lendava Janez  Magyar. Gradonačelnik je također istaknuo kako se teretni promet u Murskom Središću nakon stavljanja Pravilnika o zabrani teretnog prometa iznad 7,5 tona van snage nije drastično povećao za sada. 

Vijećnik Marko Strojko postavio je pitanje gradonačelniku vezano uz završetak Društvenog doma u Križovcu, obzirom što se u listopadu održava poznata manifestacija Dani kruha i zahvala za plodove jeseni. Gradonačelnik mu je odgovorio da se ne moraju brinuti, manifestacija će se održati u listopadu kao i svake godine, radovi koji slijede: zamjena podova, soboslikarsko ličilački radovi i zamjena rasvjete biti će gotovi do kraja mjeseca rujna. Graonačelnik se nadovezao te istaknuo da su radovi u društvenom domu Hlapičina isto pri kraju, još slijedi samo postavljanje keramike, na društvenom domu u Peklenici su također zapopčeli radovi kao i radovi na grobnoj kući Peklenica – Križovec.

Drugo pitanje koje je postavio vijećnik je vezano uz PRŠI i signal, tj. antena u Peklenici Gradonačelnik mu je odgovorio da je projekt „Plan razvoja širokopojasnog interneta“ predani, čekamo da se projekt odobri, točnije operateri se moraju javiti na poziv. Grad je uzeo model A gdje su svi daljnji postupci prebačeni na Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU koje vodi taj cijeli postupak i koje ocjenjuje. Operater koji se javi na javni poziv i zadovolji uvjete taj cijeli projekt preuzima na sebe. Što se tiče antene u Peklenici gradonačelnik je kontaktirao HT, izrađuje se projektna dokumentacija i radovi će se najvjerojatnije izvoditi na proljeće, a postavljanjem antene Križovec, Peklenica, Vratišinec dobivaju 4G signal. Antena će biti smještena na području prema groblju.

Vijećnik Dragutin Stojko postavio je pitanje gradonačelniku u kojoj je fazi projekt modernizacije javne rasvjete po naseljima i kada će početi radovi. Gradonačelnik je odgovorio da će se sredinom rujna raspisati jednostavna nabava i biti provedena u roku 14 dana, odabrati će se izvođač, sredstva za radove su osigurana u proračunu i da ne vidi nikakve prepreke zbog kojih radovi nebi mogli biti završeni do kraja ove godine. 

Vijećnik Matija Varga postavio je gradonačelniku dva pitanja. Prvo pitanje bilo je ako Grad Mursko Središće objavljuje natječaje za zapošljavanje na web stranicama grada i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela odgovorio mu je da zapošljavanje na određeno vrijeme (zbog zamjene, bolovanja, povećanja obujma poslova) objavljujemo na mrežnim stranicama HZZ-a i to najmanje 8 dana, a vezano za zapošljavanje na neodređeno prema Pravilniku o prijmu u službu, grad je taj natječaj obvezan objaviti u Narodnim novima i to grad i objavljuje.

Drugo pitanje vijećnika je vezano uz produžetak šetnice do Svetog Martina na Muri, dali postoji plan i realizacija istog. Gradonačelnik mu je odgovorio da je to njegov plan već jako dugo ne samo do Sv. Martina nego i do Križovca. Za sada jedini problem zbog kojeg nije moguće realizirati taj plan je Schengen, kad  neće biti Schengena taj će se plan moći realizirati, ali izraditi će se Idejno rješenje. Vijećnik Matija Varga rekao je da bio prisutan kada su se izvodili radovi kod antenskog stupa u Murskog Središća te da je razgovarao sa majstorima i da uvode odašiljač za 5G mrežu i da to odrađuje tvrtka Edison. 

Vijećnica Martina Cimerman Teljega pohvalila je investiciju asfaltiranja ispred Društvenog doma u Hlapičini te je iznijela kako bode u oko neasfaltirani dio između rubnika i ceste i može li se što učiniti po tom pitanju. Gradonačelnik je rekao da ako se toliko uložilo u dom i ako se isti stavio u funkciju na radost svih mještana onda će se i to svakako napraviti. Franciska Vida postavila je pitanje vezano uz naselje Ror u Štrukovcu – jesu li završeni radovi i koliko je iznos radova. Voditelj Odsjeka za gospodarstvo, graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove odgovorio je kako su radovi završeni i da će točan iznos radova znati danas nakon dostave obračuna. 

 

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!