Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
GRAD MURSKO SREDIŠĆE Uništavajte ambroziju - u suprotnom stižu upozorenja i kazne
Grad Mursko Središće

OBAVIJEST IZ GRADA

GRAD MURSKO SREDIŠĆE Uništavajte ambroziju - u suprotnom stižu upozorenja i kazne

Grad Mursko Središće šalje obavijest građanima o sprečavanju širenja i obvezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području Grada

S ciljem da se osigura zdravlje stanovništva, da se uklone uzročnici i izvori štetnih utjecaja na zdravlje ljudi te da se smanje površine na kojima raste alergijsko bilje ovom obavijesti, Grad Mursko Središće, obvezuje vlasnike i posjednike zemljišta na provođenje mjera i aktivnosti usmjerenih na uništavanje ambrozije prije cvatnje.

Svi vlasnici, pravne i fizičke osobe, posjednici, korisnici i ovlaštenici zemljišta obvezni su pridržavati se Naredbe o poduzimanju mjera obaveznog uklanjanja ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) koju je donijelo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (NN br. 72/07) te članka 5., 6. i 7.  Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Mursko Središće.

Vlasnici, posjednici ili korisnici poljoprivrednog i drugog zemljišta (obrađenog i neobrađenog zemljišta, uključujući rubove parcela, šuma i poljskih putova) dužni su redovito uklanjati i suzbijati korov slijedećim mjerama: agrotehničkim - obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kultura; mehaničkim - okopavanjem, plijevljenjem i redovitom košnjom; kemijskim - uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj, a u skladu sa uputom priloženom uz sredstvo.

U slučaju kršenja odredbi iz Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina Grada Mursko Središće će vlasnicima zemljišta poslati upozorenja te su predviđene i kaznene odredbe odnosno određene su i novčane kazne za pravne i fizičke osobe i to novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 kuna.

Pravna ili fizička osoba koja ne održava poljoprivredno zemljište sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i ne obrađuje sukladno agrotehničkim mjerama kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500 kn do 15.000 kn.

Pravna ili fizička osoba koja onečisti poljoprivredno zemljište štetnim tvarima tako da je poljoprivredna proizvodnja na tom zemljištu umanjena ili onemogućena kazniti će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000 kn do 50.000 kn.

- Molimo građane, korisnike i vlasnike zemljišta da redovito uklanjaju i suzbijaju korov kako bi se izbjegle neželjene posljedice - poručuju iz Grada Mursko Središće.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Category: 5973

Reci što misliš!