Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
GRADSKO VIJEĆE Aktualni sat o jednosmjenskoj nastavi i prometu, skuplje dimnjačarske usluge
Grad Mursko Središće

MURSKO SREDIŠĆE

GRADSKO VIJEĆE Aktualni sat o jednosmjenskoj nastavi i prometu, skuplje dimnjačarske usluge

Cijena usluge godinama je ista, a koncesionar je poslao zahtjev prema gradu za povećanje cijene kako bi mogao normalno poslovati i povećati plaće radnicima

Jučer, 17. lipnja 2019. godine održana je 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Mursko Središće sa 13 točaka Dnevnog reda od kojih su najvažnije bile Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2019. godinu, Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu, Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Mursko Središće za 2019. godinu te Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Rudar i Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove u kulturi Centar za kulturu Rudar.

Prije početka aktualnog sata predsjednik Gradskog vijeća Grada Mursko Središće Zvonko Vrtarić pročitao je Izjavu od vijećnice Franciske Vida u kojoj navodi da je istupila iz stranke Živi zid i da javno izjavljuje da dalje obavlja ulogu gradskog vijećnika kao nezavisni gradski vijećnik. 

Prvo pitanje u aktualnom satu postavio je potpredsjednik Gradskog vijeća Kristijan Antolović na temu aglomeracije i teretnog prometa. Gradonačelnik Dražen Srpak mu je odgovorio da će prema informacijama iz Međimurskih voda ona započeti početkom jeseni, a što se tiče teretnog prometa da su u tijeku pregovori hrvatske i slovenske strane. Stav gradonačelnik je da bi se trebao dozvoliti promet preko Graničnog prijelaza Mursko Središće svim međimurskim i prekmurskim prijevoznicima dok bi ostala hrvatska i slovenska vozila mogla prometovati isključivo ako imaju na tom području mjesto utovara ili istovara te da se moraju ubrzati aktivnosti na državnoj razini oko projekta izgradnje zaobilaznice i mosta i ceste do Čakovca. 

Vijećnik Jurica Mesarić pitao je gradonačelnika tko određuje lokacije na kojima se tretiraju komarci. Gradonačelnik je odgovorio da Grad Mursko Središće godinama ima ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo koji radi Plan provedbe dezinsekcije i deratizacije. Do sad su se ove godine dva puta tretirale larve, jedanput adulti (odrasli komarci), a sutra, u srijedu, bi se na cijelom području grada, ako vrijeme bude dobro, tretirali adulti (odrasli komarci). Vijećnik Mesarić uputio je još pitanja oko raspolaganja poljoprivrednim zemljištem te oko paljevina, a gradonačelnik je odgovorio da će se protiv vlasnika zemljišta iz Sitnica podnijeti kaznena prijava te uvažio prijedlog da na idućoj sjednici jedna od točaka bude na temu takvih i sličnih štetnih događaja. 

Vijećnica Ksenija Flac postavila je pitanje o jednosmjenskoj nastavi. Gradonačelnik je odgovorio da je jednosmjenska nastava od iznimne važnosti za djecu i roditelje ali da je osnivač škole Međimurska županija, a za uvođenje iste trebalo bi dograditi školu. Za dogradnju potrebita je projekta dokumentacija i građevinska dozvola, a što može pribaviti isključivo osnivač. Grad ne očekuje od Županije da financira dogradnju škole ali je dokumentacija nužna za moguće kandidiranje za dobivanje sredstava. Da bi se stvar riješila ili će Županija morati naručiti dokumentaciju ili će Grad pokrenuti postupak za preuzimanje uloge osnivača.  

Vijećnik Stojko postavio je pitanje o javnoj rasvjeti po naseljima te gradnji pješačko biciklističke staze u Hlapičini. Odgovor je bio da će nova led javna rasvjeta biti do kraja godine, a da je rok za završetak staza u Hlapičini i Peklenici 15. listopada ove godine. 

Vijećnik Andrija Tekeli postavio je pitanje o parkiranju unutar dvorišta Poljoprivredne zadruge, a gradonačelnik mu je odgovorio da Poljoprivredna zadruga ima novog vlasnika koji je jednostrano raskinuo ugovor s Gradom o mogućnosti parkiranja građana te ono nadalje služi za stranke PZ-a i lokala unutar zgrade. 

Vijećnica Renata Kovačić dala je prijedlog da se na ogradu gradskog groblja postavi pano za osmrtnice, a gradonačelnik je odgovorio da je prije desetak dana na grobnoj kući na vanjskom zidu postavljeni pano za obavijesti te da će se razmisliti o prijedlogu. 

Vijećnica Cimerman Teljega dala je prijedlog da se romskoj djeci iz Hlapičine iz projekta „Svi u vrtić“ financira prijevoz u gradski vrtić. Gradonačelnik je odgovorio da to nije moguće iz projekta jer to nije bilo u budžetu istog ali da ako postoji interes da će se pronaći rješenje. 

Vijećnik Marko Strojko postavio je pitanje o drugoj fazi uređenja groblja Peklenica – Križovec. Gradonačelnik je odgovorio da je pri kraju jednostavna nabava do visine 320 tisuća kuna te će se tom fazom u potpunosti urediti grobna kuća i okoliš. 

Vijećnik Matija Varga upitao je gradonačelnika da li se u ulici Maksima Gorkog može postaviti jedno dodatno rasvjetno tijelo, a gradonačelnik je odgovorio da može. 
Drugo pitanje vijećnika Varge bilo je gdje se stalo s projektnom dokumentacijom za izgradnju bazena i samom izgradnjom bazena te je naveo da je to bilo u programu za lokalne izbore. Gradonačelnik mu je odgovorio da je očito krivo pročitao predizborni program u kojem je pisalo da će Grad omogućiti gradnju gradskih bazena, a to znači da se to mora učiniti u prostornom planiranju što će se i dogoditi kroz par mjeseci u novom Prostornom planu, a da je projektiranje i gradnja u mogućoj privatnoj inicijativi. 

Vijećnica Franciska Vida postavila je pitanje o tome koliko je pasa odvezeno iz naselja Sitnice. Odgovor da je 99% pasa zbrinuto dao je zamjenik gradonačelnika Miljenko Cmrečak

Vijećnik Ivan Vršić postavio je pitanje oko gradnje pješačko biciklističke staze Slemenice – Mursko Središće, a gradonačelnik je odgovorio da je prije kratkog vremena imao sastanak s Hrvatskim cestama te da su Hrvatske ceste pribavile građevinsku dozvolu i da trenutno rješavaju imovinsko pravne odnose te da bi se staza trebala graditi iduće godine. 

Gradsko vijeće je, većinom glasova, donijelo Odluku o davanju ovlaštenja gradonačelniku za izdavanje suglasnosti na prijedlog povećanje cijene dimnjačarske službe te će računi mjesečno biti za oko 5,00 kuna veći. Cijena usluge godinama je ista, a koncesionar je poslao zahtjev prema gradu za povećanje cijene kako bi mogao normalno poslovati i povećati plaće radnicima.

Druga točka bila je Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Mursko Središće za 2019. godinu. Gradonačelnik je iznio da obzirom što je polovica godine  da se radi o tehničkom poslagivanju te nekim novim stavkama. Proračun će ovim izmjenama biti 63.200.000,00 što je smanjenje za 125.000,00 kuna. Najvažnije nove stavke su povećanje za deratizaciju i dezinsekciju zbog najezde komaraca, ulaganje u gradski stadion, ulaganje u sve društvene domove po naseljima te sufinanciranje pješačko biciklističkih staza. II. izmjene i dopune proračuna prihvaćene su sa većinom glasova dok oporba nije podržala ove izmjene te je bila suzdržana.

Također, jednoglasno je donesena Odluka o komunalnom redu Grada Mursko Središće te će ista biti u najkraćem vremenu objavljena na stranicama Grada te se mole građani da se iste pridržavaju. Jednoglasno je usvojena Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih aktivnosti u 2019. godini. Jedna od važnijih odluka bila je Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu – na kraju 2018. godine Grad je ostvario višak od 2.723.012,87 kuna, prvim izmjenama raspoređen je dio viška u iznosu od 765.000,00 kuna, ovim drugim izmjenama raspoređuje se 632.792,19 kuna i to za javnu rasvjetu u Zavrtnoj ulici u Peklenici, društveni dom u Hlapičina, rekonstrukcija ceste u Štrukovcu, sufinanciranje pješačko biciklističke staze u Hlapičini te ulaganje u gradski stadion. Ostatak viška u iznosu od 1.325.220,68 kuna čuva se za potrebe aglomeracije ili dječjeg vrtića.

Zbog promjene Zakona o komunalnom gospodarstvu usklađene su Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu sa Zakonom i nema nikakvih financijskih promjena u visini tih doprinosa, a iste su usvojene većinom glasova. Obzirom što je Centar za kulturu postao javna ustanova mora se odabrati ravnatelj te je za to osnovano Natječajno povjerenstvo koje se sastoji od tri člana u sastavu Zvonko Vrtarić, Miljenko Cmrečak i Kristijan Antolović. Oporba je zamjerila gradonačelniku što nema članova iz reda oporbe, a on je odgovorio da je on odgovoran za to da  se izabere najbolji kandidat koji će javnu ustanovu voditi na održiv i kvalitetan način i da je zato takav sastav povjerenstva, a navedena Odluka prihvaćena je većinom glasova vijećnika. Također je donesena nova odluka o porezima Grada Mursko Središće zato jer je stara bila iz devedesetih godina kada su manifestacije bile na razini „vatrogasnih zabava“, a sada se zbog vrlo kvalitetnih i posjećenih manifestacija moraju imati puno veće cijene korištenja javnog prostora za usluge zabavnih parkova, ugostiteljskih usluga i tako dalje ali opet na način da se zbog visine tih davanja ne odbijaju potencijalni ponuđači tih usluga.

Na kraju su kao i svake godine, jednoglasno prihvaćene slijedeće odluke: Plana motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora za vrijeme žetvene sezone 2019. godine u Gradu Mursko Središće radi osiguravanja protupožarne zaštite, Odluka o agrotehničkim mjerama te Plan djelovanja Grada Mursko Središće u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!