Vijesti / Gospodarstvo
Gospodarstvo
ODRŽANA SKUPŠTINA Iako su 2022. godinu obilježili problemi i izazovi, ostvaren je znatni napredak
Međimurske vode

SKUPŠTINA MEĐIMURSKIH VODA

ODRŽANA SKUPŠTINA Iako su 2022. godinu obilježili problemi i izazovi, ostvaren je znatni napredak

Sjednica Skupštine Društva Međimurske vode d.o.o. održana je 19. svibnja 2023. godine. Donosimo priopćenje:

19. svibnja 2023. godine, u prostorijama Međimurskih voda d.o.o. održana je redovna sjednica Skupštine Društva Međimurske vode d.o.o., na kojoj su između ostalog usvojeni Godišnje Izvješće o stanju društva Međimurske vode d.o.o. za 2022. godinu sa uključenim financijskim izvještajima za 2022. godinu, Izvješće neovisnog revizora o reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu, Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini, Odluka o pokriću gubitka Društva za 2022. godinu, Imenovanje revizora Društva za 2023. godinu te Odluka o financiranju Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta Nedelišće i Prelog.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo 79,4 milijuna kuna odnosno 10,5 milijuna eura prihoda, što je u odnosu na proteklu godinu porast od 6%. Ukupni rashodi iznosili su 79,9 milijuna kuna odnosno 10,6 milijuna eura te je Društvo 2022. godinu završilo s gubitkom od 490 tisuća kuna odnosno 65 tisuća eura.

Prema riječima direktorice Sunčane Glavina, gubitak je je sveden na minimum, posebice ako se prisjetimo da je stanje koje je zatekla u Međimurskim vodama d.o.o., na čije je čelo stupila sredinom svibnja prošle godine, bilo prilično teško. Redom to je bio, tadašnji gubitak u poslovanju preko 1,7 milijuna kuna, golemi rast cijena materijala, energenta i usluga do kojeg je posljedično došlo do/radi rata u Ukrajini i kaosa na tržištima energenata, a valja spomenuti i boljku s nezadovoljnim postojećim radnicima, ali i nemogućnost pronalaska novih kvalificiranih radnika, vodoinstalatera, strojara i dr. Reorganizacija poslovanja i saniranje preuzetog stanja imali su učinak koji je vidljiv u smanjenju gubitka za proteklu godinu, ali su i doprinijeli poslovanju u ovoj 2023. godini, koja trenutno pokazuje da Društvo posluje pozitivno, odnosno da ostvareni prihodi pokrivaju postojeće troškove. 

Godišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina realiziran je u ukupnom iznosu od 136 milijuna kuna ili 18 milijuna eura, a tijekom 2022. godine izvođeni su radovi na nadogradnji i optimalizaciji nadzorno – upravljačkog sustava, rekonstrukcijama magistralnih vodovoda, te je vršena daljnja gradnja vodnih građevina sve s ciljem smanjenja gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, podizanja kvalitete vodnih usluga te stvaranja preduvjeta za priključenost. Tijekom 2022. godine, intenzivno su se izvodili radovi na sustavima odvodnje i pročišćavanja, posebice aktivnosti na projektima aglomeracije Mursko Središće i aglomeracije Donja Dubrava, čiji se završetak planira krajem 2023. godine. 

Kao impuls energetskoj neovisnosti, krajem 2022. godine započeta je gradnja solarnih elektrana na krovovima postojećih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (Čakovec, Podturen i Novo Selo na Dravi), dok su na pročistaču Donji Kraljevec radovi započeli početkom ove godine. Proizvedena energija koristit će se za vlastite potrebe Društva i time će utjecati na smanjenje troškova električne energije.

2022. godina je za Međimurske vode d.o.o. bila značajna i stoga što su doživjele promjenu Uprave a samim time doživjele organizacijsko i poslovno restrukturiranje usmjereno ka boljoj učinkovitosti ljudskih resursa, organizaciji rada, poboljšanju statusa radnika i racionalizaciji troškova. Na dan 31.12.2022. godine, u Međimurskim vodama bilo je zaposleno 160 radnika.

Na kraju, direktorica Glavina zaključila je da, iako su 2022. godinu obilježili problemi i izazovi, ostvaren je znatni napredak koji ne bi bio moguć bez svih dionika uključenih u rad Društva i to vlasnika (čelnika JLS), Nadzornog odbora i radnika, te im se svima zahvalila na iskazanom doprinosu.

Međimurske vode d.o.o.

 

Najnovije

Reci što misliš!