Vijesti / Gospodarstvo
Gospodarstvo
ISPITANO 939 UZORAKA 'Voda u Međimurju je odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom'
Sanjin Strukić/PIXSELL

IZVJEŠĆE MEĐIMURSKIH VODA

ISPITANO 939 UZORAKA 'Voda u Međimurju je odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom'

- Voda za javnu vodoopskrbu odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom - kažu iz Međimurskih voda

Prema čl. 19 Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20) Međimurske vode dostavljaju godišnji izvještaj o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbnog sustava Međimurske županije.

- Opskrba dovoljnom količinom kvalitetne vode ima veliku važnost u životu čovjeka. Voda za javnu vodoopskrbu Međimurske županije crpi se na vodocrpilištu Nedelišće (6 zdenaca) i Prelog (3 zdenca). Vodovodni sustav opskrbljuje sva naselja (131) naše županije. Postotak priključenosti stanovništva iznosi oko 83%, dok su ustanove i gospodarstvo u potpunosti priključeni. Prosječna potrošnja vode po stanovniku iznosi 98 litara na dan.

Količina isporučene vode za 2019. godinu iznosila je 4 475 487 m3, od čega 3 381 400 m3 (75,6%) troše kućanstva, industrija 841 001 m3 (18,8%), a udruge i ustanove 253 086 m3 (5,6%). Duljina razvodne mreže iznosi 1081 km. Na njoj se nalazi 8 vodospremnika ukupne zapremnine 3650 m3 i 7 hidrostanica kojima se osigurava potreban pritisak u mreži. Voda iz vodoopskrbnog sustava Međimurske županije visoke je kvalitete, a čitav sustav crpljenja podzemne vode, dezinfekcije, distribucije i dodatnog precrpljivanja na geografski viša područja praćen je sustavom nadzora i daljinskog praćenja.

Kontinuiranu provjeru kvalitete vode iz vodoopskrbnog sustava provodi Laboratorij Međimurskih voda d.o.o., a nadzor Sanitarna inspekcija. 

Tijekom 2019. godine 10 uzoraka, od ukupno 735, neznatno je odstupalo od Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koji obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 25/2017), ali bez opasnosti za zdravlje ljudi. Po utvrđivanju nesukladnosti odmah smo uklonili uzroke neispravnosti što smo i potvrdili analizom vode. Ovako dobra kvaliteta vode rezultat je i dosljedne primjene HACCP sustava te dobrog preventivnog održavanja vodovodne mreže.

Posebnu brigu o kvaliteti vode vodimo nakon puknuća cjevovoda, izgradnje novih vodova, rekonstrukcije postojećih i eventualnih pritužbi potrošača pa je u 2019. godini analizirano još 36 uzoraka vode iza takvih situacija.

U Laboratoriju Međimurskih voda je prema navedenom analiziran 771 uzorak vode iz javne vodoopskrbe. Kako bismo uočili moguće zagađenje prije nego ono stigne u zdence, a prema vodopravnoj dozvoli, mjesečno smo pratili i kvalitetu podzemne vode na piezometrima vodocrpilišta Nedelišće i Prelog (na granici druge i treće zone sanitarne zaštite). Na godišnjoj razini to iznosi 168 uzoraka piezometara. Sveukupno je laboratorij ispitao 939 uzoraka vode.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije provodi redovitu kontrolu kvalitete vode na mreži, dok Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije prati kvalitetu vode iz zdenaca na vodocrpilištima Nedelišće i Prelog. Analize vode s vodocrpilišta su opsežne (obuhvaćaju oko 140 parametara) gdje se uz propisane pokazatelje dodatno ispituju i pesticidi, teški metali, mineralna ulja, trihalometani, poliaromatski ugljikovodici i virusi. Svi ispitani uzorci bili su zdravstveno ispravni.

S obzirom da dobivamo mnogo upita potrošača o tvrdoći vode radi podešavanja regulatora na perilici posuđa i drugih uređaja, navodimo srednje vrijednosti tvrdoća izražene u stupnjevima njemačkim (oD).

Iz svega navedenog zaključujemo kako je voda za javnu vodoopskrbu odlične kvalitete i pod stalnim nadzorom (1009 uzoraka u 2019.).

Nalazi laboratorijskih analiza, kao i opširniji podaci o kvaliteti vode, mogu se naći na internet stranici www.medjimurske-vode.hr, a mogu se doznati i pozivom Laboratorija Međimurskih voda d.o.o. na broj 364-704. Primjedbe ili pritužbe u vezi s kvalitetom vode primaju se na besplatni broj telefona 0800-313-111 - kažu iz Međimurskih voda.

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!