Vijesti / Gospodarstvo
Gospodarstvo
POBUNILI SE U PRE-KOMU Direktor Radiković: 'Nova 'glupost'. Svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene'
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Novo poskupljenje - 'tko tu koga?'

POBUNILI SE U PRE-KOMU Direktor Radiković: 'Nova 'glupost'. Svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene'

'To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva. To je poskupljenje za neke od čak 100 posto

Siniša Radiković, direktor GKP Pre-kom Prelog poslao nam je priopćenje vezano uz gospodarenje otpadom i i o dopuni uredbe da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene. Njegovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

'Nakon dvije godine borbe, dopunom Uredbe o gospodarenju otpadom  ispravlja se  nepravda te se konačno JLS koje su ispunile ciljeve u gospodarenju otpadom oslobađaju od plaćanja poticajne naknade za smanjenje količina miješanog komunalnog otpada.

No, u dopuni uredbe dolazi nova „glupost“ da svi korisnici moraju plaćati isti fiksni dio cijene u kategoriji kućanstva i kategoriji koja nisu kućanstva. To znači da će oni koji rade najmanje smeća npr. jednočlano ili dvočlano domaćinstvo plaćati fiksni dio cijene kao i osmeročlana ili deveteročlana domaćinstva, isto tako će mala poduzeća plaćati isti fiksni dio cijene kao i velika poduzeća. 

No krenimo redom i navedimo samo nekoliko stvari koje bi trebalo HITNO promijeniti ili ukinuti:
1. Dopuna Uredbe o gospodarenju otpadom (crveno stavci iz Dopune Uredbe) – Temeljem navedenih stavaka cijene fiksnog dijela onih koji rade najmanje smeća će osjetno rasti (jednočlana i dvočlana kućanstva, male tvrtke), dok će onima koji rade najviše smeća cijene neznatno pasti (višečlanim domaćinstvima i velikim tvrtkama).

Također će kućanstva koja sama kompostiraju otpad plaćati veću cijenu mada nemaju smeđi spremnik i ne koriste dio usluge. Zanimljivo je također da dopuna Uredne stupa na snagu nakon 3 mjeseca od objave te da bi novi cjenici trebali stupiti na snagu početkom sljedeće godine, a dan danas dosta gradova i općina ne primjenjuje nove cjenike koji su se trebali primjenjivati od 01.02.2018. godine i nikome ništa. Da li to znači da neki ne trebaju primjenjivati Uredbu i raditi po njoj? 

Članak 3
Iza stavka 7. dodaju se stavci 8. i 9. koji glase: 
„(8) Cijena obvezne minimalne javne usluge jedinstvena je na području pružanja usluge za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika kućanstvo. 
(9) Cijena obvezne minimalne javne usluge jednaka je za sve korisnike usluge razvrstane u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo unutar iste potkategorije iz priloga koji je tiskan uz ovu Uredbu i čini njezin sastavni dio.“

2. Obaveza izgradnje fiksnog reciklažnog dvorišta (crveno stavci iz ZOGO-a) – Kažnjene su male JLS sa preko 3000 stanovnika, dok su nagrađeni veći gradovi jer oni moraju imati fiksno reciklažno dvorište na 25000 stanovnika.  Ispada da bi mi trebali izgraditi još 6 fiksnih reciklažnih dvorišta što je bacanje našeg i europskog novca u vjetar. Predlažemo da ako ne žele promijeniti taj propis, da kada veliki gradovi izgrade raciklažna dvorišta na 3000 stanovnika da i mi to uradimo ali ne prije. Izgradili smo u RH dio reciklažnih dvorišta koja ne rade svaki dan što znači da nisu potrebna jer ih uspješno mogu zamijeniti mobilna reciklažna dvorišta.

Članak 35
2. koja ima više od 3.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje jednog reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih 25.000 stanovnika na svojem području,
3. koja ima više od 100.000 stanovnika dužna je osigurati funkcioniranje najmanje četiri reciklažna dvorišta i još po jedno na svakih idućih 30.000 stanovnika na svojem području,

3. Obaveza evidentiranja odvoza MKO i vođenje prihvaćenog otpada u reciklažna dvorišta (crveno stavci iz Uredbe) – Mi smo jedina europska zemlja gdje je OBAVEZNO evidentiranje odvoza MKO-a. Očito smo jako bogati ili bahati, jer su ti sustavi vrlo skupi a recimo u jadranskom djelu RH ili u velikim gradovima slabo primjenljivi. Zanimljivo je da kada korisnici dođu sa korisnim otpadom u reciklažno dvorište trebamo evidentirati svaku vrstu otpada (npr. papir, plastika, staklo, jestivo ulje)  te to znači četiri vaganja i evidentiranja što je skupo, sporo i bespotrebno.
Zanimljivo posjetio sam ovih dana kompostanu u Njemačkoj koja uredno radi bez vage (u m3) jer je to njima preskupo. Velika većina RH ne radi navedene evidencije i nikome ništa, dali to znači da ih i mi prestanemo raditi.

Članak 17.
(1) Evidencija sadrži podatke o: ………
(3) Evidencija iz stavka 1. ovoga članka vodi se u digitalnom obliku

4. Obaveza JLS da predaju MKO centrima za gospodarenje otpadom – Kako se ne rješavaju CGO-i, ili se grade sa zastarjelom tehnologijom, mi želimo za preostalih 30% našeg  MKO izgraditi modernu malu energanu na otpad. To ne smijemo učiniti jer će gradonačelnici i načelnici biti kažnjeni ako nećemo predavati MKO najbližem CGO-u. 

5. Neusklađenost Pravilnika i Odluka sa ZOGO-om – Ministarstvo nije ispunilo obaveze koje si je propisalo za uskladbu podzakonskih akata i mi radimo u stalnoj pravnoj nesigurnosti. Jedan primjer EKO RENTU su ukinuli donošenjem ZOGO 2013. godine no nisu uskladiti Pravilnik gdje je EKO RENTA ostala i imamo dopis ministarstva da je ne trebamo plaćati. No, sada imamo i tužbe gdje JLS kod kojih se nalazi odlagalište tuže nas za EKO RENTU mada nam je Ministarstvo dalo napismeno da je to ukinuto. Zanimljivo je da su EKO RENTU vratili dopunama u ZOGO početkom 2019. godine i dolazimo do onog „tko tu koga“.

Mogao bih dodati još pokoju stranicu stvari koje nisu dobre u našoj regulativi no to očito nema smisla jer nas nitko ne sluša. Smatram da su rezultati koje postižemo u gospodarenju otpadom plod suradnje naših korisnika, naših vlasnika (JLS) i nas komunalaca i da svi zajedno moramo upozoriti Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, javnost i medije da se moraju ispraviti navedene nepravde. Posebno prva točka gdje se nas prisiljava da donosimo nepravedne Odluke i Cjenike na štetu najnezaštićenijih jednočlanih i dvočlanih domaćinstva i malih poduzeća o kojima očito neki ne žele voditi računa - poruka je direktora Siniše Radikovića.
 

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!