Vijesti / Društvo
Društvo
KOTORIBA Umirovljenicima božićni poklon paketi za ljepše blagdane
eMedjimurje

PRIJAVITE SE

KOTORIBA Umirovljenicima božićni poklon paketi za ljepše blagdane

Općina Kotoriba objavila je javni poziv umirovljenicima s područja općine za božićne poklon pakete

Općina Kotoriba poziva sve umirovljenike koji primaju mirovinu manju od 2.500,00 kuna i žive na području Općine Kotoriba da se jave u Jedinstveni upravni odjela Općine Kotoriba kako bi ostvarili pravo na božićni poklon paket.

Uz obrazac prijave za božićni poklon paket potrebno je priložiti osobnu iskaznicu i dokaz o visini mirovine. Ako korisnike prima više mirovina ili inozemnu mirovinu, iste se zbrajaju. 

- Pozivamo umirovljenike koji nisu u evidenciji prethodnih godina da se na vrijeme prijave jer u protivnom neće moći ostvariti pravo na poklon paket. Prijave se zaprimaju u Općini Kotoriba zaključno s 5. prosinca 2022. godine.

Umirovljenici koji su u toku 2021. i 2022. godine dostavili dokaze o visini mirovine ne prijavljuju se ponovno, već ostvaruju pravo temeljem ranije dostavljenih podataka.
Prijavitelji s dugovanjima prema Općini ne mogu ostvariti pravo prije podmirenja dugova. Javni poziv dostupan je na stranicama Općine.

Najnovije

Reci što misliš!