Vijesti / Automobilizam
Automobilizam
Stiže nova 'runda' poticaja za električna vozila u iznosu od 80.000 kuna
Pixabay.com

Evo što trebate napraviti

Stiže nova 'runda' poticaja za električna vozila u iznosu od 80.000 kuna

Natječaj u Narodnim novinama za sufinanciranje kupnje električnih vozila za građane bit će objavljen 3. travnja, a ukupno raspoloživa sredstva po pozivu iznose 17 milijuna kuna

U srijedu 3. travnja kreće i objava Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za pravne osobe, a velika je vijest da je napokon uz povlasticu moguće kupiti i Hyundai Konu, jedan od najvećih hitova na tržištu elektroauta koji ima autonomiju i od 500 km i koji se nametnuo Renault Zoe i Nissan Leafu kao veliki rival.

Zanimljivo, ukinut je imovinski cenzus od 400.000 kuna koji se prije nije smio premašiti ako ste željeli dobiti povlasticu. To otvara vrata kupcima iznimno skupih A, B i C elektro i plug in auta, poput Audi e-Trona i recimo Mini Countrymana Plug in, koji stoje i više od pola milijuna kuna. To je u velikoj kontradikciji s najavom Ponoša, direktora fonda koji je kazao kako je glavna ideja učiniti još dostupnijim one najjeftinije električne aute.

Svi oni koji se sjećaju prošlogodišnje 'lakrdije' s poticajima ove mogu biti nešto zadovoljniji, no činjenice je kako još uvijek to nije sve transparentno kako bi trebalo biti, baš kao što su ponovno proizvedeni nezadovoljnici među trgovcima koji neće moći računati na povlastice, poput Mitsubishija s Outlander PHEV-ov, Volva XC60 Plug in

Kako god i ova najavama, pravovremena, veliki je odmak od onoga što se događalo prošle godine kad se informacija o povlasticama skrivala i 'dilala  prvo u krugovima onih koji su bili bliski Fondu ili koji su radili u njemu.

Ako imate namjeru kupiti auto s pogonom na obnovljivi izvor energije i ako vam je do ogromnih ušteda bit će to pravi trenutak, stoga budite na pripravni i pratite na stranicama Fonda.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ovom je prigodom pravovremeno odlučio pripremiti i obavijestiti i sve one fizičke osobe koje se žele natjecati za subvencije i od 80.000 kuna za elektroaute, 40.000 kn za plug in hibride te 5000 kn za elektro bicikle.

Dodjeljivat će se do 40% bespovratnih sredstava za kupnju isključivo jednog novog vozila, koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Vozilo može biti kupljeno u Hrvatskoj, Europi ili Svijetu, međutim treba biti registrirano u Hrvatskoj. Na raspolaganju će biti ukupno 17 milijuna kuna koji će se dodijeliti putem subvencija, odnosno financijskih pomoći.

Sredstva u sljedećim iznosima po vozilu moći će se dobiti za:

- električne bicikle – do 5000,00 kuna
- električna vozila L1-L7 kategorije – do 20.000,00 kuna
- vozila kategorije M1 s hibridnim 'plug-in' pogonom do najviše 50 g/km CO2 – do 40.000,00 kuna
- vozila kategorije M1 pogonom A, B i C segment – do 40.000,00 kuna
- vozila kategorija M1 A, B, C segment s električnim pogonom uključujući i SUV/MPV vozila (poput Hyundai Kone) – do 80.000,00 kuna

Ovaj put se na navode ograničenje u visini iznosa od max. 400.000,00 kuna, kao što je to do sada bio slučaj. Iznos dodijeljenih sredstava ne smije prijeći 40 % Fondu opravdanih troškova, odnosno najviše 400.000,00 kn po korisniku. Predmet zahtjeva za sufinanciranje prema ovom Javnom pozivu mogu biti jedno ili više vozila ili kombinacija vozila.

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi. Za sufinanciranje će biti prihvatljivo novo motorno vozilo koje u trenutku unosa, uvoza ili prodaje u Republici Hrvatskoj ili ranije, nije bilo registrirano, odnosno u slučaju električnog bicikla, nije ranije bilo korišteno. Što se tiče tehničkih uvjeta prihvatljivo je:

- 'plug-in' hibridno vozilo IZ a, b ili C segmenta koje ima dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
- vozila klase M1 – isključivo osobna vozila niže i srednje kategorije (gradska i kompaktna vozila), odnosno prema europskoj kategorizaciji tzv. A (mini), B (mali) i C (srednji) segment vozila.

Zatim treba odabrati vozilo i zatražiti ponudu za isto. Ako nije izraženo u ponudi – pribaviti i katalog i/ili certifikat u kojem se navode tehničke karakteristike vozila, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona, snaga, emisija CO, ispuniti prijavni obrazac Fonda (koji se preuzima s mrežnih stranica Fonda)

U Fond je potrebno fizički poslati potpunu dokumentaciju koja obuhvaća:

- prijavni obrazac, ispunjen, isprintan i vlastoručno potpisan od strane podnositelja zahtjeva
- CD, DVD ili USB s ispunjenim prijavnim obrascem u Excel (.xlsx) formatu
- kopiju obje strane osobne iskaznice
- presliku ponude za kupnju vozila izdanu od strane ovlaštenog prodavatelja
- tehničke karakteristike vozila koji je predmet ponude, iz kojih je jasno vidljiva kategorija, proizvođač, model, vrsta pogona (električni / 'plug-in' hibridni), snaga vozila (kW) te emisija CO2 (g/km), a koje osim ponudom mogu biti izražene i katalogom, certifikatom itd., kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.

Podnositelji zahtjeva mogu dostaviti samo jedan zahtjev za sufinanciranje kupnje jednog novog vozila.

Opravdani troškovi ulaganja

Opravdani troškovi ulaganja su troškovi kupnje vozila koji su nastali najranije 3. travnja 2019. godine. Vrijeme nastanka troškova dokazuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila. Fondu je opravdana kupnja predmetnih vozila plaćenih gotovinom, temeljem ugovora o kreditu ili temeljem ugovora o financijskom leasingu. Fondu nije opravdan trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu.

Dostavljanje zahtjeva

Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili osobno putem pisarnice Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva,na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, uz naznaku: 'Zahtjev na javni poziv za vozila – građani – 2019.'

Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 3. travnja 2019. godine od 9:00 sati (zahtjevi koji dođu prije tog roka neće se razmatrati i nisu predmet obrade), a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2018. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.

Što nakon prijave?

Fond će obraditi sve pristigle zahtjeve koji budu sadržavali svu obveznu dokumentaciju te će donijeti odluku o sufinanciranju. Zahtjevi će se razmatrati kronološki, prema datumu i vremenu zaprimanja zahtjeva za sufinanciranje u poštanskom uredu ili u pisarnici Fonda, pri čemu su oba načina dostave jednakopravna u pogledu redoslijeda zaprimanja i obrade. Odabranim podnositeljima zahtjeva odluka će biti dostavljena s ugovorom, a jedan potpisani primjerak će biti potrebno dostaviti natrag u Fond.

Što nakon potpisa ugovora?

Korisnici imaju rok od 12 mjeseci za kupnju vozila i dostavu dokumentacije Fondu za isplatu. Za isplatu će biti potrebno dostaviti: original račun, dokaz da je isti u cijelosti podmiren, presliku Potvrde o sukladnosti ili Izjave od sukladnosti, presliku prometne dozvole, presliku ugovora o kreditu ili financijskom leasingu (ako je potrebno), dokaz o serijskom broju okvira električnog bicikla, tehničke karakteristike vozila, dokument s IBAN-om podnositelja zahtjeva (preslika kartice računa ili izvadak o stanju i prometu po računu, ili pisana potvrda banke o IBAN-u) te Izvješće o ostvarenim uštedama (obrazac se preuzima na stranicama Fonda).

Tijekom 12 mjeseci, korisnici mogu odabrati i drugo vozilo, različito od vozila za koje su inicijalno dostavili ponudu, no ono mora biti jednake kategorije i vrste pogona te jednake ili manje emisije CO2 u odnosu na prijavljeno vozilo. Iznos sufinanciranja neće biti moguće povećati u odnosu na iznos iz Ugovora, bez obzira na realnu cijenu kupljenog vozila.

Ako odabrani korisnik ne realizira kupnju vozila sukladno preuzetim ugovornim obvezama, Fond može uskratiti svaku moguću daljnju financijsku pomoć korisniku, kao i mogućnost sudjelovanja u natječajima/javnim pozivima za sufinanciranje iste vrste projekata.

Korisnici su obvezni zadržati u vlasništvu (korištenju – u slučaju financijskog leasinga) sufinancirano vozilo jednu godinu od datuma prve registracije, odnosno od dana izdavanja računa za kupnju, ako je riječ o električnim biciklima.

Napomena: Službeni tekst Javnog poziva bit će objavljen na stranicama Fonda 3. travnja te je prije same prijave isti obavezno pročitati u cijelosti!

Izvor: automobili.hr

Pročitajte i ovo
Najgledaniji video
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Vezani članci

Reci što misliš!