Slobodna radna mjesta
Slobodna radna mjesta
TUBLA d.o.o. Zapošljava djelatnika u kontrolingu, financijsko-knjigovodstvenog referenta i administratora u proizvodnji

OGLAS ZA POSAO

TUBLA d.o.o. Zapošljava djelatnika u kontrolingu, financijsko-knjigovodstvenog referenta i administratora u proizvodnji

Primarna djelatnost Tuble d.o.o. je proizvodnja čarapa, i to njihovo pletenje, šivanje i konfekcioniranje, te proizvodnja poliamida i lycre.

Ako ste mlada i fleksibilna osoba sa željom za daljnjim učenjem i usavršavanjem, tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu:

RADNIK U KONTROLINGU

Vaše odgovornosti:

 • interno izvještavanje, izvještavanje prema financijskim institucijama, priprema financijskih projekcija i izvještaja,
 • izrada financijskih i statističkih izvještaja,
 • izrađivanje i analiza redovnih, periodičnih i povremenih izvještaja prema upravi Društva i Grupe,
 • izrađivanje izvještaja o troškovima, profitabilnosti, odstupanjima od plana te identificiranim rizicima ostvarenja plana,
 • obračun, kontrola i analiza proizvodnje,
 • kreiranje metodologije za izradu poslovnih planova, nadzor nad procesom poslovnog planiranja,
 • praćenje, analiza i redovno izvještavanja Uprave društva i menadžmenta o realizaciji poslovnih planova,
 • prijedlozi i inicijativa u unapređenju efikasnosti financijskog poslovanja,
 • upravljanje troškovima – koncentracija resursa na profitabilnije poslove,
 • analiziranje posla s operativne perspektive i proaktivnog povezivanja operativnog i strateškog mandžementa komapnije,
 • izrada prijedloga za minimiziranje troškova i maksimiziranje profita na svim razinama u kompaniji.

Osnovni uvjeti: 

 • VSS, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u proizvodnim trgovačkim društvima,
 • samoinicijativnost, preciznost, odgovornost, proaktivnost te fleksibilnost,
 • sposobnost donošenja odluka te utjecanja na druge,
 • analitičke sposobnosti, sposobnost sistematičkog izražavanja,
 • odlične komunikacijske vještine i sposobnost surađivanja s kolegama različitih hijerarhijskih razina,
 • položena vozačka B – kategorije
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu - prednost poznavanje talijanskog jezika,
 • napredno znanje i aktivno korištenje MS Office-a,
 • spremnost na učestala putovanja,
 • sklonost timskom radu.

Nudimo:

 • mogućnost dugoročnog zaposlenja,
 • redovita primanja, naknadu putnih troškova,
 • ugodnu radnu atmosferu.

Od kandidata očekujemo temeljitost i pedantnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost rada pod vremenskim ograničenjima.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju navedene uvjete da svoju molbu i životopis pošalju na: posao@tubla.hr najkasnije do 15.03.2023. godine. Mjesto rada Donji Kneginec. 

 

Tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu:

FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENI REFERENT

Vaše odgovornosti:

 • zaprimanje, formalna provjera te raspoređivanje financijsko-računovodstvene i ostale dokumentacije,
 • evidentiranje ulaznih računa (tuzemnih i inozemnih),
 • izrada kalkulacija repromaterijala i rezervnih dijelova,
 • izrada naloga za plaćanje (tuzemnih i inozemnih),
 • izrada i evidentiranje izlaznih računa,
 • komuniciranje s kupcima i dobavljačima radi ispravaka, plaćanja i obračuna,
 • evidentiranje bankovnih izvadaka, blagajne i putnih naloga
 • evidentiranje dugotrajne imovine, obračun i knjiženje amortizacije,
 • periodična kontrola stavaka bilance,
 • priprema za reviziju financijskih izvještaja,
 • priprema za izradu internih i Zakonima propisanih izvještaja,
 • obavljanje drugih poslova po nalogu pretpostavljenih

Osnovni uvjeti: 

 • SSS – VŠS - VSS, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • najmanje 2 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u proizvodnim trgovačkim društvima,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu - prednost poznavanje talijanskog jezika,
 • napredno znanje i aktivno korištenje MS Office-a,
 • položena vozačka B – kategorije,
 • samoinicijativnost, brzina i dinamičnost,
 • sklonost timskom radu.

Nudimo:

 • mogućnost dugoročnog zaposlenja,
 • redovita primanja, naknadu putnih troškova,
 • ugodnu radnu atmosferu.

Od kandidata očekujemo temeljitost i pedantnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost rada pod vremenskim ograničenjima.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju navedene uvjete da svoju molbu i životopis pošalju na: posao@tubla.hr najkasnije do 15.03.2023. godine. Mjesto rada Donji Kneginec. 

 

Tražimo odgovornu i profesionalnu osobu za rad na radnom mjestu:

ADMINISTRATOR PROIZVODNJE

Vaše odgovornosti:

 • zaprimanje narudžba gotovih proizvoda,
 • zaprimanje i kreiranje narudžba za doradu prema trećima,
 • suradnja s kupcima (usklađivanje stanja narudžbi i dogovor oko isporuka),
 • planiranje proizvodnje (izračun materijalnih potreba i otvaranje radnih naloga),
 • priprema proizvodnje (prijava potrebne pređe i materijala za konfekcioniranje),
 • priprema i ispostavljanje dokumentacije vezane uz planiranje proizvodnje, pokretanje i praćenje proizvodnje,
 • izrada dokumentacije prilikom izrade uzoraka,
 • preuzimanje pripremljene tehnološke dokumentacije u sustav,
 • kontrola unosa podataka u sustav,
 • praćenje ulaska gotovog proizvoda u skladište gotove robe,
 • priprema gotovih proizvoda za isporuku (organizacija isporuka temeljem prioriteta),
 • kontrola stanja repromaterijala i poluproizvoda te mjesečna izrada izvještaja o količinskom i vrijednosnom stanju zaliha repromaterijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda,
 • evidencija kvantitete i kvalitete proizvodnje, količine isporučene robe i stanja radnog naloga,
 • praćenje proizvodnog učinka odjela pletione, šivaonja i termofiksiranje i proizvodnje pređe,
 • izrada kalkulacija nabavnih cijena sirovina i pomoćnih materijala,

Osnovni uvjeti:  

 • SSS, VŠS, VSS ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera,
 • položena vozačka B – kategorije,
 • odlično poznavanje engleskog jezika, poželjno poznavanje talijanskog jezika,
 • napredno znanje i aktivno korištenje MS Office-a
 • poželjno poznavanje rada u SAP-u,
 • samoinicijativnost, brzina i dinamičnost,
 • spremnost upoznavanja specifičnih tehnologija i znanja vezanih uz kompaniju,
 • sklonost timskom radu.


Od kandidata očekujemo temeljitost i pedantnost, spremnost na preuzimanje odgovornosti i sposobnost rada pod vremenskim ograničenjima.

Pozivamo sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju navedene uvjete da svoju molbu i životopis pošalju najkasnije do 10.03.2023. godine na mail adresu: posao@tubla.hr.  Mjesto rada Čakovec.        

 

     

Najnovije

Reci što misliš!